Hvem er han?

«Jeg vet om en mann som mistet sine foreldre, men nektet å bli kalt foreldreløs. En mann som fortjente seg tittelen troverdig i sitt samfunn. Han jobbet for en kvinne, var en viktig årsak til hennes fremgang, hun mye eldre enn han, men jobbet for henne, gjorde henne sterkere, delte sine tanker med ingen, utenom henne. Jeg vet om en mann som ryddet etter seg og sydde sine klær. En mann som aldri dømte etter utseende eller fortid, men var tolerant og åpensinnet. Han smilte til alle, barn som voksen. Han ble slått og forvist da han var hjelpeløs, men kom tilbake med nåde da han ble sterkere. Intelligent, klok og hardtarbeidende, bygget han et rettferdig samfunn. Han startet med hendene tomme, men i sine siste 20 år forandret han historien. På tross av status og meritter, var hans nestekjærlighet et ideal for enhver. Han elsket sin datter og barnebarn. Hans lærdom og omsorg gjorde hans etterkommere til modeller for alle. Jeg vet om en mann som reiste seg med respekt da hans datter ankom. En mann som kysset og klemte sine barnebarn. Han ga alle muligheten til å nå sitt potensiale. Han som var en foreldreløs gutt. Denne mannen var en nåde for hele menneskeheten. Dette er min profet, Mohammad, fred være med ham og hans familie.»

 

Profeten (fvmh)

Mohammad bin Abdullah (fvh) ble født i 570 (e.Kr.) Han tilhørte stammen Quraysh i Mekka. Mohammad (fvh) mistet sin far da han var to måneder gammel, men enkelte historikere tror at Mohammads far, Abdullah, døde før profeten (fvh) ble født. Han mistet sin mor, Amina, i en alder av seks og sin farfar, Abdol Muttalib, da han var åtte år gammel. Siden hans mor og far ikke var tilstede tok hans onkel Abo Talib forsørgeransvaret.

Abo Talib var en av profetens nærmeste medhjelpere. Profeten (fvh) giftet seg i en alder av 25 år. Hans første kone het Khadija. Hun var meget velstående, trolig den rikeste kvinnen i Arabia. Khadija var den første kvinnen som aksepterte islam. Hun brukte hele sin rikdom til å hjelpe muslimer. Mohammad (fvh) giftet seg ikke på nytt før Khadija døde. Profeten (fvh) og Khadija bodde sammen i 25 år. Profeten (fvh) var lenge i sorg etter Khadijas død.

Da Mohammad (fvmh) var 40 år gammel fikk han sin første åpenbaring, i måneden Rajab, nærmere bestemt den 27. Rajab. Det var engelen Jibril (Gabriel) som kalte ham til å bli Guds Sendebud. Ifølge islam ble Mohammad (fvmh) utvalgt til å være Allahs siste profet. Helt fram til sin død mottok han åpenbaringer fra Allah. Stifteren av islam døde i år 632 (e.Kr.).

 

Reflekter - Islam?

Islam gir oss svaret på en fullstendig livsstil som består av flere elementer. Vi kan sammenligne Islam med et tre. Dvs. Islam består av røtter, en stamme og grener. Røttene er troen, stammen er lover og regler, og grenene er etikk og moral.

Tro (Aqeedah):
For å bli akseptert som en muslim må man ha troen på tre ting; Gud, Profetskap og Dommedagen. Man må tro (med forståelse) at Gud er den allmektige skaperen som har ingen like. Man må også tro at Gud har sendt profeter for veiledning, og av disse Profetene er Mohammad (fvmh) den siste. Til slutt må man også opprettholde troen om at det kommer en dommedag, hvor hver enkelt individ  må svare for sine handlinger. De som aksepterer dette blir ansett som muslimer. Når det gjelder troen til en muslim kan han/hun ikke følge den blindt, men man må derimot forstå hvorfor man aksepterer den. Dvs. at en muslim ikke kan akseptere disse tre punktene ved å følge sine foreldre eller en lærd. Man må selv søke kunnskap om sin tro, og akseptere den fordi man tror på det. Dette er et viktig punkt for muslimer å huske, ettersom blindt tro ikke vil bli akseptert av Gud.
Hvis man går i dybden av troen vil man finne flere forskjeller meninger. Det er for eksempel forskjellige meninger på om Gud er noe fysisk eller spirituelt, selv om alle muslimer aksepterer at det bare finnes EN Gud. Samtidig aksepterer alle muslimer Mohammad (fvmh) som den siste profeten.

Les mer …

 

Profeten Adam (as), og sønnene Habil og Qabil

Bibelsk navn: Adam

Tittel: Safiyullah (Allahs utvalgte), Khalifatullah (Allahs Khalifa) 

Barn: Habil (Kain), Qabil (Abel) og Sheet (Set). (Gjennom historiske kilder, får vi vite at Adam (as) hadde flere unger, men vi vet ikke navnet på dem.)

Referanse i Koranen: [2:30-38], [3:33], [3:59], [5:27], [7:11], [7:19-27], [17:61], [18:50], [20: 115-123]

Gjennom historiske kilder får vi vite at Allah (swt) skapte Adam (as) fra en leirklump.  Deretter blåste Han sjel inn i denne leirklumpen som skulle bli det første mennesket på denne jord. 

Allah (swt) sa til alle englene om å gjøre Sajda (å bøye seg) for Adam (as). Alle englene bøyde seg for Adam (as) utenom Satan (Han var en Jinn som levde blant alle englene, også kjent som Iblis). Satan sa at han var bedre enn skapelsen til Allah (swt) siden Adam (as) var skapt av leiret, mens Satan var skapt av ild. Satan ble sendt ut av Paradiset. Men siden Satan hadde tilbedt Allah (swt) i flere tusen år, fikk han tillatelse til å eksistere helt til dommedagen.

Les mer …

 

Hvem er Ahlulbayt (as)?

Ahlulbayt betyr ”husets folk”, som er profetens nærmeste (fvh) familie. Med nærmeste familie menes hans datter Fatima (as) og de tolv imamene.

Ifølge de fleste autentiske beretninger er Profetens (fvh) Ahlulbayt et av islams to mest verdifulle symboler etter den hellige Profeten (fvh). Det andre symbolet er den hellige koranen. Profeten har samtidig sagt at disse to ikke vil la seg adskille inntil dommedagen. Det betyr at hvis en ønsker å forstå koranen og profetens (fvh) lære, og ønsker å følge den sanne læren, så skal man henvende seg til Profeten (fvh) og Profetens Ahlulbayt (as), som kjenner koranen og læren mer enn alle andre etter den hellige Profeten (fvh).

Shiamuslimene har befestet sin lojalitet til 12 imamer fra profet Mohammads (fvh) Ahlulbayt (as). Den første i rekken er imam Ali sønn av Abu Talib (as) etterfulgt av sine sønner imam Hassan (as) og imam Hussein (as), og deretter 9 imamer fra imam Hussein’s etterkommere. Profeten (fvh) har ved flere anledninger og begivenheter nevnt imamene i sine uttalelser. I Profetens (fvh) levetid, levde kun fire andre i Ahlulbayt (as) i tillegg til Profeten (fvh).

Les mer …