Barnas Verden - Forholdet mellom Mor og Sønn

En liten appell til samfunnet fra en ung, engasjert gutt:

Vi som unge mennesker i et flott samfunn som Norge, har tendenser til å glemme viktigheten ved våre foreldre. Gjennom denne appellen vil jeg bare påpeke viktigheten ved mor:

Jeg starter hele appellen med en Hadith:

Det var en gang en mann som kom til Profeten Muhammad og stilte følgende spørsmålet, “hvem av mine foreldre (Mor eller Far ) har første rett på meg?”. Profeten svarte : “Din mor!” Han gjentok spørsmålet 2 ganger til, og fikk samme svar, men så spurte mannen igjen, og fikk da svaret: “Din far.”

Les mer …

 

Barnas Verden - Viktigheten ved en far

Islam er en religion som setter veldig mye fokus på respekt for eldre, spesielt foreldre. I denne artikkelen vil jeg påpeke om viktigheten ved en far, og derfor jeg vil begynne med et vers fra Koranen:

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

“Herren har bestemt at dere skal tjene Ham alene. Mot foreldre skal dere vise godhet. Om en av dem, eller begge, når høy alder hos deg, så si ikke «Uff», og vær ikke brysk mot dem, men tal respektfullt til dem!”  [17:23]

Les mer …

 

Familieverdier

Familien betydde svært mye for profeten (fvmh). Han ga mye tid, omsorg og kjærlighet til sin familie. Han var svært glad i sine barn og barnebarn. Abo Talib, som var profetens fosterfar og beskytter, ble respektert av profeten (fvmh) slik en skal respektere sin egen far.

De unge og friske familiemedlemmene skal ta seg av sine gamle og syke uten en eneste rynke på pannen. Det er fra familien et samfunn springer ut. Her skal barn oppdras. De skal få kjærlighet, omsorg og oppfylt et krav om lykkelig oppvekst. Innen islam finnes det normer og veiledning for de forskjellige "rollene" og relasjonene innen en familie.

Les mer …

 

Viktigheten av å faste i Ramadhan

Dere som tror, det er foreskrevet dere å faste, slik det var foreskrevet dem som levde før dere, så dere må bli gudfryktige” (2:182)


Faste er universalt. Det er ikke bare for muslimer, men det er forskrevet for kristne og jøder også. Samtidig finner vi at faste blir sett på som en viktig ressurs i hinduismen. Ramadan er ikke noe som skal holde muslimene tilbake. Fasting er ikke noe som er utdatert. Det er derimot både fysiske og spirituelle goder ved å faste.


Ramadan er en treningsøkt til hvordan muslimer skal oppføre seg  og tenke, resten av året. Det er viktig at man ikke er en person i Ramadan, også en helt annen person resten av året. Det er ikke det som er meningen med denne hellige måneden.

Les mer …

 

Ramadan- bakgrunnen og årsaken til lange dager

Dagene på sommerstid er lange og lyse, mens om vinteren er de korte og mørke. Dette påvirker hvilke tider man skal følge ved faste i Ramadan måned. I denne oppsummeringen prøver man å forklare den normale døgnvariasjonen gjennom året, og deretter hva islam sier om fastetiden. Man vil gjennomgå utfordringene ved fastsettelse av fastetidene  i Norge.

Døgnvariasjon gjennom året

Lengden på dagen endrer seg gjennom året, nord for ekvator vil det være lange dager om sommeren og korte dager om vinteren. Ved ekvator derimot vil dagene være like lange gjennom hele året. Når solen går ned ved ekvator vil dette skje raskt, grunnet helningen på aksen som jorden roterer rundt, se bilde. Når jordoverflaten vendes vekk fra solen får den mindre lys, og det gjør at dagene blir kortere og temperaturen synker. Når deler av jorden er nærmest sola vil det blir varmere.

Les mer …