Adhan - Bønnerop

Hør Adhan (Bønnerop) online her;

 


 Tid for bønn blir gjort kjent ved Adhan. Den lyder slik:

1. “ALLAHO AKBAR” (4 ganger)
- “Allah er den allmektige”

2. “ASH HADU AN LA ILAHA ILLALLAH” (2 ganger)
- “Jeg bevitner om Allahs enhet”

3. “ASH HADU ANNA MOHAMMADAN RASULULLAH” (2 ganger)
- “Jeg bevitner at Mohammad (fvh) er Guds budbringer”

4. “ASH HADU ANNA ALIYANN WALI YULLAH” (2 ganger)
- “Jeg bevitner at Ali (as) er hans etterfølger”

5. “HAIYA ALAS SALAH” (2 ganger)
- “Skynd dere til bønn”

6. “HAIYA ALAL FALAH” (2 ganger)
- “Skynd dere til velferd”

7. “HAIYA ALA KHAIRIL AMAL” (2 ganger)
- “Skynd dere til den beste handling”

8. “ALLAHO AKBAR” (2 ganger)
- “Allah er den allmektige”

9. “LA ILAHA ILLALLAH” (2 ganger)
- “Det er ingen Gud enn Allah”