Annet

Mp3 filene kan lastes ned ved å høyre klikke på icon og "Lagre mål som".

Nr.

Fil

Forklaring

Last ned

1

Adhan Bønnerop

Adhan er bønnerop som oppleses rett før obligatoriske bønn fem ganger daglig.

1,73 MB

2

Ayat ul Kursi Ayat ul Kursi er nedskrevet i kapittel 2 - Surah Al-Baqarah (Kapittel Kua) i Koranen og består av tre vers (255-257).
0,80 MB

3 Ziyarat Waritha Ziyarat Waritha er forbundet med Imam Hussain (As)

1,46 MB

4

Allahs navn

Opplesing av Allahs 99 navn

2,65 MB

5

Ilahi wa mujiri

Lydfilen inneholder en kort bønn om lovprisning av Allah, samt velsignelse for Profeten (fvmh).

0,74 MB