O Vår Ventede Frelser

I Allahs Navn den Nåderike, Den Barmhjertige

O Vår Ventede Frelser

En vakker dag den femtende Shaban
Bevitner denne verden fødselen av et barn
Han er den siste i rekken av tolv
Og Allah gjorde han til menneskehetens skjold

Den rettlede Mahdi, med Profetens navn
Han vil føre mennskeheten, til deres trygge havn
Han vil fylle verden av ondskap, med trygghet og fred
Han vil fjerne alle tyranner, og sette 313 på deres sted

 Vi sier hele tiden «O vår Imam, når skal du vende»
Vi undrer hele tiden «O Gud når skal de sende»
Men tenker vi noensinne, på Imamens ensomhet
I stunder hvor han ser, sine muslimer i urettferdighet

Jeg har et spørsmål, til meg og alle dere
Venter vi på Imamen, eller Imamen på oss og flere
Vi sier «Al-ajal» «Al-ajal», mer er vi virkelig klare
Har vi kontroll på vår «nafz», når den er i fare

Det er en lang vei å gå, så la oss starte i dag
La oss gjøre våre «wajibat», og gi islam vårt bidrag
La oss begynne å beskytte, vår «deen» og vår «iman»
Slik at vi på ankomstens dag kan si «Labbayek Ya Imam»

«Labbayek Ya Imam» , «Labbayek Ya Imam»

Skrevet av Haji Kaif Raza
17. Juli 2011 / 15. Shaban 1432