Allahs (swt) 99 vakreste navn

Allah beskriver seg selv i Koranen gjennom det som kalles ”de vakreste navn” (se Koranen 7:179). Disse navnene er 99 i antall, i tillegg er det et navn som Gud holder skjult for menneskene. 

Nedenfor er de 99 vakreste navnene listet opp, i parentes er det oppgitt uttalelse på arabisk.

1. Den barmhjertige  (Ar-Rahman)
2. Den nåderike  (Ar-Rahim)
3. Kongen  (Al-Malik)
4. Den hellige  (Al-Quddus)
5. Han som gir fred  (As-Salam)
6. Han som gir tro  (Al-Mumin)
7. Beskytteren  (Al-Muhaymin)
8. Den mektige  (Al-'Aziz)
9. Den som gjenreiser  (Al-Jabbar )
10. Den opphøyde  (Al-Mutakabbir)
11. Skaperen  (Al-Khaliq)
12. Han som frambringer  (Al-Bari')
13. Formgiveren  (Al-Musawwir)
14. Han som tilgir  (Al-Ghaffar)
15. Den alt-dominerende  (Al-Qahhar )
16. Han som tildeler  (Al-Wahhab)
17. Forsørgeren  (Ar-Razzaq)
18. Befrieren  (Al-Fattah)
19. Den allvitende  (Al-'Alim )
20. Han som holder tilbake  (al- Qabid)
21. Han som utvider  (al -Basit)
22. Han som bøyer ned  (Al-Khafid )
23. Han som opphøyer  ( ar -Rafi)
24. Han som gir ære  (Al-Mu'izz)
25. Han som ydmyker  (Al- Mudhill)
26. Han som hører alt  (As-Sami )
27. Han som ser alt  (Al-Basir)
28. Dommeren  (Al-Hakam)
29. Den rettferdige  (Al-'Adl)
30. Den milde  (Al- Latif)
31. Han som vet om alt  (Al-Khabir)
32. Den overbærende  (Al-Halim)
33. Den veldige  (Al-'Adhim)
34. Han som tilgir  (Al-Ghafur)
35. Han som belønner takknemlighet  (Ash-Shakur)
36. Den opphøyde  ( al-'Ali)
37. Den store  (Al-Kabir)
38. Bevareren  (Al- Hafiz)
39. Opprettholder  (Al- Muqit)
40. Han som holder oppgjør  (Al-Hasib)
41. Den mektige  (Al- Jalil)
42. Den gavmilde  (Al- Karim)
43. Iakttakeren  ( Ar-Raqib)
44. Han som svarer (den bedende)  (Al-Mujib)
45. Den altomfattende  (Al- Wasi)
46. Den vise  (Al- Hakim)
47. Han som elsker  (Al-Wadud)
48. Den strålende  (Al- Majiid)
49. Han som vekker opp de døde (Al-Ba'ith)
50. Vitnet  (Ash-Shahid)
51. Sannheten  (Al-Haqq)
52. Formynderen  (Al-Wakil)
53. Den sterke  (Al-Qawi)
54. Den faste  (Al-Matin)
55. Den beskyttende Vennen  (Al-Wali)
56. Den prisverdige  (Al-Hamid)
57. Han som holder regnskap  (Al-Mushi)
58. Opphavet  (Al-Mubdi)
59. Gjenoppretteren  (Al-Mu'id)
60. Livgiveren  (Al-Muhyi)
61. Han som tar liv  (Al-Mumit)
62. Den levende  (Al- Hayy)
63. Han som er tilstrekkelig i seg selv  (Al-Qayyum)
64. Den som har alt i seg selv  (Al-Wajid)
65. Den edle  (Al-Majid)
66. Den enestående  (Al-Wahid )
67. Den ene  (Al-Ahad)
68. Den evige  (As-Samad)
69. Han som kan alt  (Al-Qadir)
70. Den kraftfulle  (Al-Muqtadir)
71. Han som framskynder  (Al-Muqaddim)
72. Ham som forsinker  (Al-Muakhkhir)
73. Den første  (Al-Awwal)
74. Den siste  (Al-Akhir)
75. Den åpenbare  (Adh-Dhahir)
76. Den skjulte  (Al-Batin)
77. Herskeren  (Al-Wali)
78. Han som er høyt opphøyet  (Al-Muta'ali)
79. Velgjøreren  (Al-Barr)
80. Han som ettergir  (At-Tawwab)
81. Hevneren  (Al-Muntaqim)
82. Han som benåder  (Al-Afu)
83. Den medlidende  (Ar-Ra'uf)
84. Han som innehar herredømmet  (Malik al mulk)
85. Den herlige og ærerike  (Dhul-jalal wal-ikram )
86. Den upartiske  (Al-Muqsit )
87. Samleren  (Al-Jami')
88. Den selvtilstrekkelige  (Al-Ghani)
89. Han som gjør rik  (Al-Mughni)
90. Han som hindrer  (Al-Mani' )
91. Han som skaper det gode  (An-Nafi' )
92. Han som skader  (Adh-dharr )
93. Lyset  (An-Nur)
94. Veiviseren  (Al-Hadi)
95. Opphavet  (Al-Badi )
96. Han som alltid forblir  (Al-Baqi)
97. Den alt tilfaller  (Al-Warith)
98. Han som leder på rett vei  (Ar-Rashid)
99. Den tålmodige  (As-Sabur)

Kilde: Islam.no