Kjærlighet til Ahlulbayt (as)

Ahlulbayt har fått en spesiell posisjon i Islam. Denne posisjonen blir referert til som «Wilayah» og har blitt gitt til dem av Gud, gjennom Profeten Mohammad (fvmh). Det er obligatorisk for muslimer å anerkjenne Ahlulbayts posisjon. ”Wilayah” består av fire nivåer. Det første nivået er «Rettigheten til Kjærlighet» og det er dette nivået vi skal se nærmere på. For å forstå dette konseptet må vi først definere hvem Ahlulbayt er.

 

Hvem er Ahlulbayt?

Ahlulbayt betyr direkte oversatt, «Husets Folk». Gud referer til dem i Koranen, kapittel 33, vers 33: «Gud ønsker bare å holde urenhet borte fra dere, dere husets folk, og å rense dere helt.»

Dette verset viser ikke bare at «Husets folk» har en høy posisjon, men det viser også at de har blitt renset, dermed kan ikke noe feil eller ondskap være med dem og de er derfor på den rette vei. Tolkningen av dette verset er en hendelse hvor Profeten Mohammad (fvmh) samlet Ahlulbayt under sin kappe, og deretter ba Gud om å rense dem. I svar fikk han åpenbart det ovennevnte verset. De personlighetene som har fått denne æren er Fatima, Ali, Hasan og Husain. Denne hendelsen kan refereres til slike kilder som: Sahih av Muslim, bok 31, nr. 5955. Man kan også finne i Ali/Pooya tolkning av Koranen disse kildene for denne hendelsen:

 

 • Ahmad bin Mohammad (fvmh) bin Hanbal (241 H) "Musnad" (Egypt: 131 H) s. 259, 285, 292.
 • Muslim bin Hajjaj Nayshapuri (261 H) “Sahih Muslim" (Egypt: 1349) vol. 4, s. 116.
 • Abi Isa Mohammad (fvmh) Tirmidhi (275 elr 279 H) "Sahih Tirmidhi" (Sharah ibnul Arabi) (Egypt: 1352 H) vol. 13 s. 200, 248.
 • Ahmed ibn Shu-ayb Nisa-i (303 H) "Khasa-is" (Egypt: 1348 H) s. 4.
 • Ibn Jarir Tabari (310 H) "Tafsir Tabari" (Jama ul Bayan fi Tafsir il Quran) (Egypt: 1331 H) vol.22, s. 5.
 • Sulayman bin Ahmad Al Tibrani (360 H) "Al Mu-jam Al Saghir" (Dehli: 1311 H), s. 34, 75.
 • Hakim Nayshapuri (405 H) "Al Mustadrak" (Hyderabad Deccan: 1334 H), s. 146, 147, 148.
 • Yusuf bin Abdullah ibni Abdul Birr (463 H) "Al Isti-ab" (Hyderabad Deccan: 1346 H), vol. 2, s. 460.

 

Fatima (as) var Profeten Mohammads (fvmh) datter, Ali (as) var hennes ektemann, og deres to sønner var Hasan (as) og Husain (as).

Nå som vi har sett hvem Ahlulbayt refererer til, kan vi gå videre å se at vi blir beordret om å vise dem kjærlighet. Koranen sier i kapittel 42, vers 23: «Si: «Jeg ber dere ikke om lønn for dette annet enn kjærlighet for min nærmeste familie!»

Gud ber Profeten Mohammad (fvmh) om å fortelle til folket at alt han vil ha i gjengjeld for hans arbeid er at vi viser vår dypeste hengivenhet til hans familie. For å forstå dette på et høyere nivå er det viktig å se på tolkningen av dette verset:

”Ibn Abbas berettet: Når det overnevnte verset (42:23) ble åpenbart spurte følgesvennene: ’O Allahs sendebud! Hvem er den nærmeste familien hvis kjærlighet Allah har gjort obligatorisk på oss?’ Profeten svarte: ’Ali, Fatimah, og deres to sønner.” Han gjentok denne setningen tre ganger.”

Kilder for denne tolkningen er følgende:

 

 • Tafsir al-Kabir, av Fakhr al-Din al-Razi, Vol. 27, s.165-166
 • Tafsir al-Tha'labi, under tolkningen av verset 42:23.
 • Tafsir al-Tabari, av Ibn Jarir al-Tabari, under verset 42:23
 • Tafsir al-Qurtubi, under tolkning av verset 42:23
 • Tafsir al-Kashshaf, av al-Zamakhshari, under tolkningen av verset 42:23
 • Tafsir al-Baidhawi, under tolkningen av verset 42:23
 • Tafsir al-Kalbi, under tolkningen av verset 42:23
 • al-Sawa'iq al-Muhriqah, by Ibn Hajar Haythami, Kap. 11, Seksjon 1, s.259
 • Shawahid al-Tanzeel, Hakim Hasakani, al-Hanafi, Vol. 2, s.132

 

Imam Shafi’i, grunnleggeren til en av de fire sunni lovskolene, sier: «Etter å ha sett at folket har valgt forskjellige veier som har ledet dem til havet av avvik og ignoranse har jeg, i Guds Navn, begitt meg ut på skipet som skal lede meg til sikkerhet. Ahlulbayt til den Hellige Profeten er nettopp det skipet. Vi har blitt beordret om å holde fast i tauet til Allah, og det tauet er deres (Ahlulbayts) kjærlighet.» (kilde: Al-Kuna wa al-Alqab av Muhaddith al-Qummi og Nur al-Absar av Shiblanji)

Fakhr al-Din al-Razi har registrert i sin bok, Tafsir al-Kabir, vol. 27, s. 166, at Profeten sa:

«Enhver som dør med kjærlighet for husholdningen til Mohammad (fvmh) har dødd som en martyr; enhver som dør med kjærlighet for husholdningen til Mohammad (fvmh) har dødd med tilgivelse; enhver som dør med kjærlighet for husholdningen til Mohammad (fvmh) har dødd som en troende og i perfeksjon av sin tro.»

Nå som vi har sett bevis på at kjærlighet for Profetens (fvmh) familie er obligatorisk på muslimer må vi spørre oss selv hvorfor de har fått denne posisjonen. Hva har de gjort for å fortjene en slik posisjon? Ahlulbayt var de fremste i kunnskap og fromhet. Dette bevises i Koranen, kapittel 3, vers 61:

«Om noen vil strides med deg om dette etter det som har kommet til deg av kunnskap , så si: «Kom, la oss kalle sammen våre sønner og deres sønner, våre kvinner og deres kvinner og oss selv og dere. Så skal vi anrope Gud, og nedkalle Guds forbannelse over dem som lyver.»

Dette er verset av Mubahila. Det ble åpenbart etter at Profeten diskuterte med de kristne fra Najran (en by i Jemen), hvor de kristne ikke godtok Profeten Mohammads (fvmh) argumenter. De ble da invitert til å be til Gud om å forbanne de som løy. Fem personer fra muslimene gikk til denne diskusjonen. Som sønner ble Hasan (as) og Husain (as) tatt med. Som kvinne ble Fatima (as) tatt med, og som «oss selv» tok Profeten (fvmh) med seg Ali (as). Dette viser at Ahlulbayt var de fremste blant muslimene og at de på grunn av sine handlinger har fortjent en høy plass hos Gud.

Det er også viktig å referere til Ahlulbayts kunnskap om Koranen. Profeten (fvmh) sier i en av sine mest kjente og mest rapporterte tradisjoner at Ahlulbayt vil aldri skille seg fra Koranen (kjent som Hadith Thaqalayn):

«Profeten sa: «Jeg etterlater meg to viktige ting, Koranen og min Ahlulbayt. Disse to vil aldri skilles helt til de møter meg i paradiset.»

Kilder for denne tradisjonen:

 • Sahih Muslim V.4, s.1873
 • Sunan Tirmidhi V.5, nr. 3786
 • Musnad ibn Hanbal V.3, s.17 & V.5, s.182
 • Mustadrak ala Sahihayn V.3, s.109
 • Al-Durr al-Manthur V.6, s.7
 • Al-Mu’jam al-Kabir (Tabarani), v. 3, nr. 2679
 • Jami al-Usul (ibn al Athir) V.1, nr. 65
 • Osd al-Ghabah V.2, s.12
 • Tafsir al Khazen V.1, s. 4
 • Kanz al-Ummal V.1, s.165

Dette gir oss en bedre innsikt i hvorfor Ahlulbayt har en så høy posisjon i Islam. Dette har vært en introduksjon på Ahlulbayt, og jeg vil i fremtiden innlede livene til hver enkelt av personlighetene fra Ahlulbayt. Slik at vi forstår hvorfor de har fått en så høy status, og ettersom deres kjærlighet er påkrevd må vi begynne å søke kunnskap om deres liv.


Av Ghulam Nabi