Koranen

Koranen er resitert på arabisk. Mp3 filene kan lastes ned ved å høyre klikke på icon og "Lagre mål som".

Nr.

Fil

Mp3 - player

 Størrelse

Lastned

 1 Kapittel 1 - Åpningsbønnen   0,8 MB 
 2 Kapittel 100 - De galopperende   1,1 MB 
 3 Kapittel 101 - Det knusende slag   1,0 MB 
 4 Kapittel 102 - Statusjaget   1,0 MB 
 5 Kapittel 103 - Tidens makt   0,4 MB 
 6 Kapittel 104 - Baktaleren   0,9 MB 
 7 Kapittel 105 - Elefanten   0,8 MB 
 8 Kapittel 106 - Quraysh   0,7 MB 
 9 Kapittel 107 - Håndsrekningen   0,9 MB 
 10 Kapittel 108 - Overfloden   0,4 MB 
 11 Kapittel 109 - De vantro   0,9 MB 
 12 Kapittel 110 - Hjelpen   0,6 MB 
 13 Kapittel 111 - Fibersnoren   0,7 MB  
 14 Kapittel 112 - Enhetsbekjennelsen   0,3 MB 
 15 Kapittel 113 - Morgengryet   0,5 MB 
 16 Kapittel 114 - Menneskene   0,8 MB