Dua e Faraj

Den Hellige Profeten (fvmh) har sagt: ”Den som dør uten å kjenne til sin tids Imam, dør en uvitendes (jahilyya) død”. (Sahih av Bukhari, vol. 5, s. 13). Det er enhver muslims oppgave å kjenne til sin tids Imam (vår tids Imam er den 12. imam, Imam al-Mahdi (a.j.)). Det vil si at vi følger ham i hans (a.j.) utsagn og handlinger. Vi ber for at han (a.j.) skal få en rask tilbakekomst. Det er anbefalt (mustahab) å resitere Dua Faraj ved alle anledninger og så ofte man kan.


Hør Dua e Faraj her på arabisk: 


I Allah navn, den Nådige, den Barmhjertige

O Allah, vær, for Din representant, Hujjat (bevisgrunn), sønn av Al-Hasan, Dine velsignelser være med ham og hans forfedre, i denne tid og alle tider, en vokter og en beskytter, en leder og en hjelper, et bevis og et øye. Til Du lar ham leve på denne jord, i lydighet (til Deg), og la han leve der for en lang tid. Gjennom Din nåde, O Den mest barmhjertige.


Translitersjon

ALLAAHUMMA KUN LE-WALIYYEKAL HUJJATIBNIL HASANE SALAWAATOKA A'LAYHE WA A'LAA AAABAA-EHI FEE HAAZEHIS SAA-A'TE WA FEE KULLE SAA-A'TIN WALIYYAWN WA HAAFEZAWN WA QAA-EDAWN WA NAASERAWN WA DALEELAWN WA A'YNAN HATTAA TUSKENAHU ARZAKA TAW-A'N WA TOMATTE-A'HU FEEHAA TAWEELAA.