Hva er Islam?

Islam er et arabisk ord som betyr fred eller budskap