Taqlid – å følge en åndelig veileder

En muslim som ikke har kjennskap til et emne innenfor islam, går til en annen muslim som har det. For...
Les mer

Salat ul Ayat

Salat ul Ayat utføres ved: a) Solformørkelse b) Måneformørkelse c) Jordskjelv eller annet naturkatastrofe som kan skape frykt i et...
Les mer

Nattbønnen – Salatul layl / Tahajjud

"Og under en del av natten, be Tahajjud utover det påhviler deg, kanskje din Herre vil heve deg til en...
Les mer

Generell normlære

I følge islam kan menneskelige handlinger deles opp i fem former. Disse er også en veiledning for hvordan muslimene skal...
Les mer

Halal og Haram

Det muslimer er pålagt å holde seg unna, blir kalt for haram. Og det islam har tillatt, blir kalt for halal. Man...
Les mer

Rent og urent

” Renhet er en del av troen”, profeten (fvmh) I islam er hygiene svært viktig. Før man begynner å snakke om rent...
Les mer

Ghusl – kroppsvask

Når en muslim skal gjøre noen form for religiøse aktiviteter må han være rituell ren. I islam er det to...
Les mer

Wudu – vask før bønn

Gjør rede for at du skal gjøre wudu: "Jeg utfører nå Wudu slik Allah har pålagt meg". Først skyller man hendene,...
Les mer

Tajammum – rituell renhet uten vann

Når man ikke har tilgang til vann eller hvis bruken av vann forårsaker helsemessig skade må man bruke andre metoder...
Les mer

Den daglige bønnen

  FAJR - Morgenbønnen - 2 bønneenheter DHUR - Ettermiddagsbønn - 4 bønneenheter ASR - Sen ettermiddagsbønn - 4 bønneenheter MAGHRIB - Bønn etter solnedgang - 3...
Les mer

Familieverdier

Familien betydde svært mye for profeten (fvmh). Han ga mye tid, omsorg og kjærlighet til sin familie. Han var svært...
Les mer

Hva sier Islam om abort?

Islams tilnærming til spørsmålet om prevensjon og abort er svært balansert. Islam tillater bruk av beskyttelse med prevensjon for å...
Les mer