Islams tilnærming til spørsmålet om prevensjon og abort er svært balansert. Islam tillater bruk av beskyttelse med prevensjon for å hindre graviditet (se under for ulike metoder), men tillater ikke abort. Uansett om det er kirurgisk eller ved hjelp av medisiner. Her er det viktig å poengtere at islam tillater kun ekteskap mellom en mann og en kvinne som den eneste aksepterte formen for samliv. Samleie uten ekteskap er ikke tillatt.

Abort etter implantering (dvs. når et  befruktet egg setter seg fast på  livmorveggen) er absolutt forbudt (haram) og regnes som en forbrytelse mot Guds lov, og fosteret. Allah sier i den hellige boken, Koranen:

«…Drep ikke deres barn på grunn av fattigdom! – Vi vil gi dere og dem underhold…» (6:152)

«Drep ikke deres barn av frykt for fattigdom! Vi vil sørge for dem og dere. Sannelig, å drepe dem er stor synd!» (17:31)

 

Familieplanlegging et privat tiltak som gjøres i forhold til helse, livssituasjon og økonomiske årsaker. Det nevnes verken i Koranen eller Hadith om at prevensjon ikke er tillatt. Det er ikke wajib (obligatorisk) å ha barn i et ekteskap.

I de fleste tilfeller ønskes abort på grunn av karriere, familieårsaker, livsstil, økonomi, misdannelser osv. Ingen av tilfellene er gyldig grunn for å ta abort.

Det er viktig med forebyggende tiltak før man går for graviditet, men når graviditeten er bekreftet, kan ikke moren avbryte svangerskapet selv om barnet vil være født med misdannelser. Det tillates imidlertid abort kun når leger erklærer med rimelig sikkerhet at en forlengelse av svangerskapet vil true kvinnens liv. Dette kan være for eksempel når implantering av egget har skjedd utenfor livmoren, dvs. i eggstokk, eggleder osv. I dette tilfelle tillater islam, at det kan utføres abort for å redde morens liv.

Når er en kvinne gravid?

Koranen har alltid brukt ordet «haml» for å beskrive svangerskapet. (Se Koranen, 19:22, 31:14, 46:15) «Haml» betyr å bære. Haml starter med implantasjon (dvs. når det befruktede egget setter seg på livmor veggen) og ikke før det.

Fra Shari’ah synspunkt starter graviditet ved implantering av et befruktet egg på veggen av livmoren. Enhver metode som forhindrer graviditet før implantasjon er tillatt, og en metode som avslutter svangerskapet etter implantasjon er ikke tillatt og vil bli vurdert som abort.

Dr. Clifford Grobstein, en ledende embryolog fra USA, skriver;

• «I de siste tiårene, hovedsakelig som et resultat av omfattende studier av musutvikling, har det blitt klart at i de tidligste stadiene av hver ny generasjon, går pattedyr (inkludert mennesker) gjennom en foreløpig pre-embryonale fase før de blir embryoer i vanlig vitenskapelig forstand … «

• «I pattedyr utvikling, noe som normalt skjer i kroppen til mor, er det nå klart at det første trinnet er når egget befruktes og deles i flere celler, mens det andre trinnet er når egget forbereder inntrengning i mors livmorvegg (implantasjon). Det andre trinnet, som vi har nevnt, er den sanne begynnelsen av svangerskapet eller graviditet. «

(Grobstein, Science og Unborn, s. 58-9.)

Ulike prevensjonsmetoder som er tillatt

1. P-piller/ minipiller; P-piller hindrer befruktning ved å hemme eggløsning.  Disse medisinene tas etter en presis tidsplan. 
2. Angrepille: kan kun brukes innen 72 timer etter samleie. Det er tillatt å bruke dette da etter vår definisjon starter graviditet ved implantering av egget til livmor. Disse kan ikke brukes hvis graviditet er bekreftet. 
3. Depo-Provera: Depo-Provera fungerer nøyaktig som p-piller, men i stedet for å ta det hver dag injiseres medisinen en gang hver tredje måned. Kalles også p-sprøyte.
4. P- plaster: Et plaster som avgir medisinen via huden.   
5. Spiral; det finnes to typer spiraler, og begge er tillatt. 
6. Barriere enheter som kondom og pessar er tillatt. 
7. Avholdenhet under fruktbare periode er tillatt. 
8. Avbrutt samleie – coitus interruptus – er tillatt.

Alle metodene nevnt ovenfor er tillatt i islam. Prevensjonsmetoder som går ut på kirurgisk intervensjon er ikke tillatt, med mindre de reversible.

Applikasjon “Veien til Allah” er et håndholdt bibliotek kombinert med verktøy som kan brukes til bønn, som bønnetider, qibla kompass og taqibaat dua. Biblioteket inneholder historien om profeten og Ahlulbayt (fvmd). Du kan lese dua på norsk og arabisk. Last ned Veien Til Allah app idag. Tilgjengelig både på Google Play og App Store.