Om shia.no

I Allahs navn den Nådige den Barmhjertige.

Vi i Shia.no ønsker deg velkommen til våre nettsider om shia islam. Vårt mål er å gjøre stoff om islam og muslimer lett tilgjengelig. Shia.no består av en gruppe frivillige som har merket et behov for en hjemmeside om shia islam. Vi ønsker å spre budskapet samtidig som vi ønsker at islam skal bli forstått slik den bør forstås. Når ikke-muslimer og muslimer får mer kunnskap om islam vil det bli enklere å leve i et samfunn basert på gjensidig respekt og toleranse. Vi ønsker å bidra til brobygging mellom det muslimske og det norske samfunnet.

Hensikten med denne hjemmesiden er å utbre islams sanne budskap, og vise frem religionen som profetens Mohammed (fvmh) og hans Ahlulbayt (fvmd) holdt fast ved. I det offentlige rom er det et voksende behov for kjennskap til islam. Vi håper at dere, blir inspirert av profetens (fvmh), koranen og Ahlulbayts (fvmd) lære.

Kontakt oss gjerne på post@shia.no.

Hilsen
Teamet i Shia.no