Koranen er muslimenes hellige bok, som kom i form av åpenbaringer til profeten Mohammad (fvmh). Koranen er Guds ord, og det fullstendige budskapet til menneskene. Den er ment som en veiledning for hele menneskeheten. I Koranen blir Guds vilje uttrykt gjennom Guds direkte tale og gjengivelse av historiske hendelser.

Navnet kommer fra det arabiske ordet Qara som betyr å fremsi eller resitere. Den inneholder 114 Suraer eller Kapitler. Suraene er delt opp i to hovedgrupper. Den ene er åpenbaringene profeten fikk i Mekka, og den andre er åpenbaringene fra Medina. Koranen ble opprinnelig skrevet på arabisk, men i dag kan man lese den på flere språk. Alle muslimer ber på arabisk og må derfor kunne deler av Koranen utenat. Den hellige skriften ble nedtegnet mens Mohammad (fvmh) levde. Det er kun profetene og Ahlulbayt (as) som har den hele og fulle kunnskapen om Koranens «hemmeligheter».

Bibelen og Toraen er respekterte himmelske skrifter hos muslimene, men de er ikke «det siste ordet». Koranen er den siste boken og det endelige budskapet. Mange av profetene i Bibelen regnes også som profeter i islam; Adam, Noh (Noah), Ibrahim (Abraham), Yaqub (Jacob), Mosa (Moses) og Isa (Jesus). Det blir ansett som en overtredelse hvis man rører versene i Koranen uten å ha utført Wudu – rituell vask. Man skal vise respekt fordi Koranen ikke bare er en bok, men en helligdom.

 

Surah Al-Fatihah – Åpningsbønnen (Kap. 1)

  Navn: Al-Fatihah - Åpningsbønnen Vers relatert til kapittelet: ”Lovet være Gud, all verdens Herre” (1:2) Ordet Hamd i kapittelet: 1 gang...
Les mer

Hadith-samlinger

Hadith er Profetens (fvmh) utsagn som ikke er nedtegnet i Koranen. De er en veiledning for å få en helhetlig forståelse...
Les mer

Obligatorisk Sajdah

I Koranen er det fire vers Ayat (vers) der man må utføre Sajdah - man bøyer seg og legger pannen ned mot...
Les mer