O min kjære mor

O min kjære mor, hvordan skal jeg noen gang få takket deg?Du som alltid har stått ved min side, og...
Les mer

O Bani Hashims Måne – Ya Abbas

I Guds Navn, Den Nåderrike, Den BarmhjertigeAll ros tilhører Allah, verdenes Herre Ya Abbas, Din trofasthet til din bror Husain,...
Les mer

O Zainab – datteren til Imam Ali (as)

I Guds Navn, Den Nåderrike, Den BarmhjertigeAll ros tilhører Allah, verdenes Herre O Zainab, datteren til den imamen som var...
Les mer

O Vår Ventede Frelser

I Allahs Navn den Nåderike, Den Barmhjertige O Vår Ventede Frelser En vakker dag den femtende Shaban Bevitner denne verden fødselen av...
Les mer

O Vår Ventede Frelser

I Allahs Navn den Nåderike, Den Barmhjertige O Vår Ventede Frelser En vakker dag den femtende Shaban Bevitner denne verden fødselen av...
Les mer

En tjener som synder

I Allahs navn, den Nåderike den Barmhjertige All ros tilhører Allah(swt), verdenes Herre EN TJENER SOM SYNDER O Herre, Du forordnet en lov...
Les mer

O Fatima

I Allahs Navn, den Nåderike den BarmhjertigeAll ros tilhører Allah, verdenes Herre  O Fatima O Fatima, du er det vakre...
Les mer

Profetens (fvmh) datter

I Guds Navn, Den Nåderike Den Barmhjertige Dikt til Profetens datter O min kjære profets datterDet er ting som denne...
Les mer

Profeten Mohammad (fmvh), nøkkelen til fred

I Guds Navn, Den Nåderike Den BarmhjertigeAll ros tilhører Allah,verdenes Herre  Mine ord til den siste Profeten (saw) (på hans fødselsdag):  O siste...
Les mer

Dikt – Ya Ali Ya Ali

I Guds Navn, Den Nåderrike, Den BarmhjertigeAll ros tilhører Allah, verdenes Herre Profeten Mohammad (fvmh) sa til Imam Ali (as)...
Les mer

Vår bønn til den Allmektige Skaper

I Guds Navn, Den Nåderike Den BarmhjertigeAll ros tilhører Allah(swt), verdenes Herre  Vår bønn til den Allmektige Skaper, Allah (swt):...
Les mer

O sønn av Ali (as)

I Guds Navn, Den Nåderike Den BarmhjertigAll ros tilhører Allah (swt), verdenes HerreO sønn av Ali O sønn av Ali, Hvordan...
Les mer