Islam er et arabisk ord som betyr fred eller budskap om fred. Den islamske troen bygger på hengivelse, det vil si å følge Guds vilje og overgi seg til ham. Tilhengere av Islam kalles muslimer. Allah (swt) er det arabiske ordet muslimer bruker for Gud. Islam oppsto på den nordlige delen av den arabiske halvøy i det 6. århundre etter Kristus. Det var fast bebyggelse i byene Mekka og Medina. Mekka, som ligger i Saudi Arabia, blir ansett som det mest helligste stedet på denne kloden av muslimene. Muslimer vender seg mot Kaba i Mekka når de ber. Deretter er Medina det helligste stedet for muslimer, der Mohammad (fvh) ligger begravd.

Religionen ble stiftet av profeten Mohammad bin Abdullah (fvh=fred være med Ham og hans familie) som fikk åpenbaringer. (fvh) – slik skrives det alltid når noen skriver om profeten Mohammad. Åpenbaringene som profeten (fvh) fikk, ble siden samlet sammen til en bok, Koranen. Det islamske samfunnet ble bygget opp av profeten (fvh) og de første muslimene, da de flyktet til byen Yathrib, som senere ble kalt Medina. Dette året kalles for hijri. Denne hendelsen er datert til år 622 e.Kr. Med flukten fra Mekka til Medina startet også tellingen av den muslimske kalenderen. Med utgangpunkt i Medina spredde islam seg først over hele den arabiske halvøya, deretter Midtøsten, og senere til Asia, Afrika og deler av Europa.

Etter profetens død i 632 e.Kr kom perioden der khalifer regjerte. Blant khalifene var Abo Bakr bin Qahafa, Umar bin Khattab, Usman bin Affan og Ali bin AboTalib. Mohammad (fvh) etterlot ingen sønner. En gruppe muslimer mente at Mohammad (fvh) hadde utpekt sin fetter og svigersønn Ali som sin rettmessige etterfølger. Mens andre mente at det skulle velges en leder fra profetens stamme, Quraysh. Senere ble Alis tilhengere kalt shiamuslimer. 


TRO – AQIDA
Shia-muslimenes tro bygger på fem grunnleggende elementer. Disse er troens kjerner, og blir kalt for Usol-al-Din. Man må i tillegg følge ti grunnregler som kalles for troens grener, Frou-al-Din. Under er det gitt en kort introduksjon på dette, og se under menyen for detaljert beskrivelse.

 


 

TROENS RØTTER (USOL-al-DIN) 
1. Tauheed: Å tro på at det kun finnes en Gud og det er, Allah. Dette blir blant annet bevitnet i trosbekjennelsen. Allah er en og ingen er som Ham.
2. Adl: Å tro på Allahs rettferdighet. 
3. Nabuwat: Å tro på alle de 124 000 profetene Allah har sendt til jorda, fra Adam til Mohammad (fvh). Og at Mohammad (fvh) er den siste profeten. 
4. Imamat: Å tro på 12 Imamer som etterfølgere av den siste profeten. 
5. Qiamat: Å tro på dommens dag. 

TROENS GRENER (FROU-al-DIN) 
1. Salat: Be fem ganger daglig. 
2. Saum: Faste i den niende måneden Ramadhan. 
3. Hadj: Pilegrimsreise til Mekka. 
4. Zakat: Betyr skatt/avgift og gjelder kun ni ting. Skatteprosenten varierer fra ting til ting. Pengene går til fattige og for allmenn velferd. 
5. Khoms: Det er også en type skatt som gjelder syv ting. For eksempel. overskuddskapital på et år. (Fra overskuddet trekkes 20%). Det er også seks andre ting som ikke er så vanlig nå for tiden. Pengene går til fattige og for allmenn velferd. 
6. DJihad: Kan være alt fra indre bestrebelse til en forsvarskrig. 
7. Amr bil Maarof: Å rose det gode. 
8. Nahi anil Munkar: Å stå imot det onde. 
9. Tawalla: Å elske Gud, Profeten (fvh) og Ahlulbayt (as). 
10. Tabarra: Å ta avstand fra fiendene til Allah, profeten Mohammad (fvh) og Ahlulbayt (as).

 

Røtter er selve kjernen i troen, og grenene viser hvordan den skal praktiseres.

Applikasjon “Veien til Allah” er et håndholdt bibliotek kombinert med verktøy som kan brukes til bønn, som bønnetider, qibla kompass og taqibaat dua. Biblioteket inneholder historien om profeten og Ahlulbayt (fvmd). Du kan lese dua på norsk og arabisk. Last ned Veien Til Allah app idag. Tilgjengelig både på Google Play og App Store.