A

 

 Ahl-Kitab:

Jøder og Kristne som tror på én Gud og himmelskeskrifter. Ahle-kitab regnes ikke som hedninger (kafir).  

 Ahlulbayt:

Profetens (fvmh) familie, dvs. hans datter Fatima (sa) og de tolv imamene (as) 

 Allah:

Gud 

 Arafat:

Sted ved Mekka, Saudi-Arabia 

 (as):

Forkortelse for alayhis-salam som betyr fred være med Ham/Henne. 

 Asr:

Ettermiddagsbønn 

 Ayat:

Et vers i et kapittel fra Koranen 

 Adhan:

Bønnerop

 Aqida:

Tro 

 Abbasiene:

Khalifatet etter Ummayaddenes fall ca. år 750 

 

 

B

 

 Bismillah:

I Allahs navn 

 bin:

Sønn av 

 bint:

Datter av

 

 

D

 

 Dhur:

Formiddagsbønn 

 Dua:

Bønn 

 

 

E

 

 (e.h.) – etter Hijri:

Betegnelsen for den islamske tisberegningen som begynte med profetens (fvmh) flukt fra Mekka til Medina. 

 

 

F

 

 Fajr:

Morgenbønnen 

 (f.h.) – før Hijri:

Tiden før den islamske tisberegningen (se Hijri)

fvh / fvmh

Fred være med Ham og Hans familie

 

 

G

 

 Ghadire-Khum:

Det steder der profeten (fvmh) kunngjorde at Ali (as) var hans etterfølger. Steder ligger mellom Mekka og Medina.  

 Ghusl:

En form for kroppsvask 

 Gonah:

Synd 

 

 

H

 

 Hadhrat:

Hans hellighet 

 Hadith:

Profetens (fvmh) og Ahlulbayts (as) utsagn 

 Hadj:

Pilegrimsreise til den hellige byen Mekka

 Hajar-ul-Aswad:

Den hellige steinen i Kaba, som ligger Mekka. 

 Halal:

Det som islam har tillatt

 Haram:

Det som er forbudt

 Hijri:

Året da Mohammad (fvmh) flyktet fra Mekka. Dette er også begynnelsen på muslimsk tidsregning.

 

 

I

 

 Imam:

Åndelig leder og den rette etterfølgeren av profeten (fvmh), men på norsk kan ordet også bety «muslimsk prest». 

 Isha:

Bønn etter solnedgang, nattbønnen 

 

 

J

 

 Jihad:

Bestrebelse – kamp for det gode og rettferdighet 

 

 

K

 

 Kaba:

Islams viktigste helligdom ligger i Mekka som muslimer vender seg mot når de ber. Allahs hellig hus.  

 Kalif:

En person som regjerer/styrer

 Kafir:

Hedning, den som benekter Guds eksistens

 Khoms:

En form for skatt 

 Koranen:

Muslimenes hellig bok

 Kufa:

By i Irak

 

 

M

 

 Makroh:

Det man bør holde seg unna 

 Maghrib:

Bønn like etter solnedgang

 Masoom:

En som er ufeilbar, dvs profeten (fvmh) og Ahlulbayt (as)

 Maulana:

«Muslimsk prest», en som har kompetanse til å lede bønn og være åndelig leder for et trossamfunn

 Mehrab:

Der bønneleder står

 Meraj:

Profetens (fvmh) reise til himmelen

 Mimbar:

Talestol

 Mina:

Et sted ved Mekka

 Mobah:

Det som verken er forbudt eller påbudt

 Moske:

Muslimenes bedehus

 Mujtahid:

Åndelig leder – Imamenes etterfølgere (se Taqlid, den som har adgang til å tolke i lys av Koranen og Hadith

 Mustahab:

Det man bør gjøre

 

 

N

 

 Najis:

Noe som er urent, dvs. ikke Tahir 

 Nikah:

Vielse 

 

 

 

Q

 

 Qiblah:

Retning man vender seg mot under bønn, dvs. mot Kaba

 Quraysh:

Profetens (fvmh) stamme 

 

 

R

 

 Ramadhan:

Den 9. måneden i den islamske kalenderen, også kalt fastemåneden 

 Rokoh:

Stilling i bønn der man bøyer seg fremover og legger hendene på knærne.

 

 

S

 

 (swt) – subhana wa ta’ala:

 

 Salat:

Bønn, også kalt Namaz

 Sajdah:

Stilling i bønn, det man legger pannen ned

 Saum:

Faste

 Sawab:

Belønning for de gode gjerningene

 Shaheed:

Martyr 

 Sura:

Et kapittel i Koranen 

 Sadat:

Personer som stammer fra Fatima Al-Zahra (sa), som var profetens (fvmh) datter 

 (sa):

Det samme som (as), som betyr fred være med Henne.

 Sahaba;

Følgesvenner 

 

 

T

 

 Tahir:

Noe som er rent, dvs. ikke najis 

 Tajammum:

Rituell vask før bønn uten vann

 Taqlid:

Å følge en åndelig leder – mujtahid 

 Tauheed:

Guds enhet, Allah er én

 Taqiyah:

Den bokstavelige meningen er å ivareta, å forsvare, å frykte, fromhet (fordi den redder en fra misnøye av Allah). 

 

 

U

 

 Usol:

Rot / Røtter 

 

 

V

 

 Vajib:

Det som er obligatorisk 

 

 

W

 

 Wajib:

Det som er obligatorisk

 Wudu:

Rituell vask av hender, ansikt osv. før bønn og andre religiøse handlinger 

 

 

Z

 

 Zakat:

Almisse 

 

 

Applikasjon “Veien til Allah” er et håndholdt bibliotek kombinert med verktøy som kan brukes til bønn, som bønnetider, qibla kompass og taqibaat dua. Biblioteket inneholder historien om profeten og Ahlulbayt (fvmd). Du kan lese dua på norsk og arabisk. Last ned Veien Til Allah app idag. Tilgjengelig både på Google Play og App Store.