Shiamuslimenes tro bygger på fem grunnleggende elementer. Disse er troens kjerne, og blir kalt for Usul-al-din:

  1. Tauheed – Guds enhet
  2. Adl – Guds rettferdighet
  3. Nabuwat – Profetskap
  4. Imamat – Profetens etterfølgere
  5. Qiamat – Oppstandelsens dag (dommensdag)

 

Tauheed (Guds enhet)

Guds enhet - å tro på at det kun finnes en gud, Allah (swt). Dette blir blant annet bevitnet i trosbekjennelsen....
Les mer

Adl (Rettferdighet)

Å tro på Allahs rettferdighet. Adl betyr rettferdighet. Hvert menneske blir belønnet ut fra sine gjerninger. Den som lyder Guds påbud blir...
Les mer

Nabuwat (Profetskap)

Allahs vilje er at mennesker skal leve i fred og harmoni. Han vil at våre liv skal basere seg på...
Les mer

Imamat (Profetens etterfølgere)

Å tro på Imamat vil si å tro på de 12 Imamer som etterfølgere av profeten Mohammad (fvmh). I løpet av sitt...
Les mer

Qiamat (dommens dag)

Det finnes et liv etter døden. På dommens dag skal alle levende og døde dømmes. Det skal bli rettferdighet i...
Les mer