Å tro på Imamat vil si å tro på de 12 Imamer som etterfølgere av profeten Mohammad (fvmh). I løpet av sitt liv kunngjorde profeten (fvmh) flere ganger at muslimene skulle ledes av imamer. Etter profetens (fvmh) bortgang måtte det være en person som skulle veilede folket i islamsk lære.

«Den som følger den rette vei, gjør det til egen fordel. Den som går på villstrå, gjør det til eget tap. Ingen bærer en annens byrde. Og vi ilegger ingen straff før Vi har sendt et sendebud.» (17:15)

En Imam er en stedsfortreder for Mohammad (fvmh). Derfor bør en Imam være masoom (feilfri), slik som en profet. I Koranen er det flere tegn på at det måtte være noen som skulle være etterfølgere av profeten (fvmh):

”Dere som tror, vis lydighet mot Gud, mot Sendebud, og mot dem som har autoritet blant dere”  (4:59)

”En dag vil Vi kalle inn alle mennesker til deres regnskap via Deres Imamer”  (17:71)

Mohammad (fvmh) har selv sagt: ”Den som dør uten å kjenne sin tids Imam dør en hednings død.”

 Les mer om Imamer under Ahlulbayt (as) linken

Applikasjon “Veien til Allah” er et håndholdt bibliotek kombinert med verktøy som kan brukes til bønn, som bønnetider, qibla kompass og taqibaat dua. Biblioteket inneholder historien om profeten og Ahlulbayt (fvmd). Du kan lese dua på norsk og arabisk. Last ned Veien Til Allah app idag. Tilgjengelig både på Google Play og App Store.