Allahs vilje er at mennesker skal leve i fred og harmoni. Han vil at våre liv skal basere seg på kunnskap og rettferdighet. Samtidig må mennesket følge bestemte regler, om hvordan man skal leve og oppføre seg. Derfor har Allah (swt) sendt sine profeter for å bringe sitt budskap til menneskene.

Koranen sier:

«Og vi ilegger ingen straff før Vi har sendt en sendebud» (17:15)

Den tredje Usol sier at man skal tro på alle de 124 000 profetene Allah (swt) har sendt til jorda, fra Adam til Mohammad (fvmh). Og at Mohammad (fvmh) er den siste profeten. (Tanken om 124 000 profeter har vi fra Mohammad (fvmh)) Ettersom en profets ord skal lydes og hans handlinger skal være veiledninger, må en profet være ufeilbar (arabisk: masoom) i sine tanker, ord og handlinger. Profetene har aldri tvistet om det grunnleggende, det vil si troen på en Gud. Profetene kom bare til forskjellige tider og til ulike folkegrupper. Mohammad (fvmh) var den siste av Allahs budbærere. Han ble sendt for å forkynne Guds vilje til hele menneskeheten, så vel da som for all framtid.

Applikasjon “Veien til Allah” er et håndholdt bibliotek kombinert med verktøy som kan brukes til bønn, som bønnetider, qibla kompass og taqibaat dua. Biblioteket inneholder historien om profeten og Ahlulbayt (fvmd). Du kan lese dua på norsk og arabisk. Last ned Veien Til Allah app idag. Tilgjengelig både på Google Play og App Store.