Guds enhet – å tro på at det kun finnes en gud, Allah (swt). Dette blir blant annet bevitnet i trosbekjennelsen. Han har verken medarbeidere eller familie. Han er én og ingen er lik Ham eller som Ham. Han er allmektig og barmhjertig. Det er Allah som har skapt verden og alle levende skapninger.

بسم الله الرحمن     الرحيم

I Allahs navn den nådige og den barmhjertige.

(Bismillah-ir-Rahman-ir-Rahim)

 

Slik begynner muslimer når de skal gjøre noe.

 

Her forteller muslimene at Allah (swt) er nådig og barmhjertig som lar alle menneskene bli på jorda tross alle våre synder. Islam innebærer hengivelse, det vil si å følge Hans normer og den veien Han har vist oss. Det er bare én Gud, Allah (swt). Det kommer frem i den islamske trosbekjennelsen også.

 
Ifølge islam vet Allah (swt) alt. Han er allmektig og evig. Men Han har ikke kropp, heller ikke et hus hvor Han bor, Han kan ikke bli sett og Han forandrer seg ikke. Allah har ingen familie eller slekt. Han er alene. Han er ikke en blanding av noe og kan ikke blandes med andre. Allah (swt) har 99 navn. De er Hans egenskaper. Mange av dem er nevnt i Koranen. Hvert eneste kapittel i Koranen begynner med Bismillah-ir-Rahman-ir-Rahim, utenom kapittel ni fordi den handler om avstraffelse og om folk som har vært ulydige mot Allah. Dette kapittelet heter Taubah eller Baratt.

 

Trosbekjennelsen lyder slik:

«Det er ingen andre gud enn Allah, og Mohammad er Hans sendebud»

 

Trosbekjennelsen gjentas daglig på arabisk i bønnene og ved samlingene i moskeen. Det er det første muslimske barn får høre når de kommer til verden. Trosbekjennelsen blir hvisket inn i øret til barnet rett etter fødselen.

Applikasjon “Veien til Allah” er et håndholdt bibliotek kombinert med verktøy som kan brukes til bønn, som bønnetider, qibla kompass og taqibaat dua. Biblioteket inneholder historien om profeten og Ahlulbayt (fvmd). Du kan lese dua på norsk og arabisk. Last ned Veien Til Allah app idag. Tilgjengelig både på Google Play og App Store.