Familien betydde svært mye for profeten (fvmh). Han ga mye tid, omsorg og kjærlighet til sin familie. Han var svært glad i sine barn og barnebarn. Abo Talib, som var profetens fosterfar og beskytter, ble respektert av profeten (fvmh) slik en skal respektere sin egen far.

De unge og friske familiemedlemmene skal ta seg av sine gamle og syke uten en eneste rynke på pannen. Det er fra familien et samfunn springer ut. Her skal barn oppdras. De skal få kjærlighet, omsorg og oppfylt et krav om lykkelig oppvekst. Innen islam finnes det normer og veiledning for de forskjellige «rollene» og relasjonene innen en familie.

 


PLIKTER OG RETTIGHETER 
Ifølge tradisjonen er det mannen som plikter å forsørge familien, men hvis kvinnen tar del i dette er det slett ikke noe i veien for det. Men hun har ingen plikt til å tjene til livets opphold. Plikter og rettigheter er likt fordelt mellom mann og kvinne. I vår tid finner de fleste en form for arbeidsfordeling innad i en familie som passer dem best selv. Men enhver fordeling av byrder og arbeid i familien skal ikke gå utover den ene eller andre parten.

Familien er svært viktig i et hvert muslimsk samfunn. Familien skaper trygghet og identitet. Den skal være en sosial arena der man skal føle tilhørighet – alltid velkommen og hjemme. Foreldre har plikt til å oppfostre sine barn til å bli gode samfunnsborgere. Alle barn har rett til kjærlighet, omsorg og trygghet. Det er familiens viktigste oppgave. Dernest skal en familie hjelpe til så godt de kan for at den nye generasjonen skal kunne stifte egne familier og leve et godt liv.


EKTESKAP 
Ifølge vår tro har Allah skapt ektefeller for at menneskene skal finne ro hos hverandre, kjærlighet og godhet. Menneskene ble oppmuntret til å gifte seg for å finne glede i hverandre. Gjennom flere vers i Koranen og i fortellinger om profetens (fvmh) familieliv ser vi at ekteskap er til for glede og omsorg for begge partner. 

Innen islam er ekteskap mellom en mann og en kvinne den eneste aksepterte formen for samliv. Samleie uten ekteskap er ikke tillatt. Ekteskap er regulert av mange normer og henvisninger både i Koranen og Hadith. Mange muslimer kjenner ikke godt nok til disse pliktene og rettighetene, men følger ofte gamle tradisjoner fra forskjellige land.

All form for press og tvang er ikke akseptert innen islam. Fra historien vet vi at en kvinne selv kom til profeten og fridde til Ham. Det finnes ingen tvang i islam. Man mål huske at menn og kvinner ikke skal ha intime forhold før de gifter seg.


NIKAH – VIELSE
Alle som skal gifte seg må være myndige. Ekteskap inngåes gjennom en seremoni som heter Nikah. Det foretrekkes at både mann og kvinne skal stille opp med to vitner hver. Minst en imam med vigselsmyndighet skal utføre seremonien. I mange land er det vanlig med to imamer – en for hver av partene – de har en slags «advokatroll» og påser at alt foregår i henhold til islamske prinsipper og landets lover. 

Under Nikah-seremonien skal både kvinnen og mannen svare på flere spørsmål fra imamene. De skal få en leksjon som forteller hva det innebærer å inngå ekteskap og stifte familie. Selve bryllupsfeiringen foregår på mange forskjellige måter i forskjellige land.


KVINNERS STILLING
Islam oppfordrer både kvinner og menn til å utdanne seg. Flere titalls millioner muslimske kvinner har derfor i dag høyere utdanning og er aktive i arbeidslivet. De er økonomisk selvstendige og tar del i alle samfunnsoppgaver på lik linje med menn. 

Men mange steder er kvinnene dessverre undertrykt også. Dette skyldes både mannssjåvinisme, økonomiske og sosiale forhold. Det er beklagelig at noen grupper og samfunn mistolker islam for å støtte diskriminering av kvinner. Dette er i strid med profetens (fvmh) lære som selv la den første grunnsteinen for menneskerettigheter innen islam ved å forby drap av jentebarn.

Applikasjon “Veien til Allah” er et håndholdt bibliotek kombinert med verktøy som kan brukes til bønn, som bønnetider, qibla kompass og taqibaat dua. Biblioteket inneholder historien om profeten og Ahlulbayt (fvmd). Du kan lese dua på norsk og arabisk. Last ned Veien Til Allah app idag. Tilgjengelig både på Google Play og App Store.