Salat ul Ayat utføres ved:

a) Solformørkelse

b) Måneformørkelse

c) Jordskjelv eller annet naturkatastrofe som kan skape frykt i et mennesket

d) Sterk torden, storm, vind som kan skape frykt går også inn i denne kategorien.

Hvordan utfører man så salat ul ayat? Salat ul ayat består av 2 rakah – bønneenheter. Det finnes to forskjellige metoder. Metode 1 er enkel og lang men metode 2 er komplisert og kort. Vi har lagt en video helt nederst i denne artikkelen (på engelsk)

METODE 1

1) Gjør intensjon om å be salat ul ayat og utfør takbir (Allahu Akbar)

2) Resiter Surah Al-Hamd og f.eks. Surah Al-Ikhlas

3) Deretter gjør rukuh og resiter det vanlige og kom i stående stilling, ikke gå ned til sujudh

4) Resiter Surah Al-Hamd og Surak Al-Ikhlas igjen

5) Utfør rukuh og væri stående stilling, men ikke gå i sujudh

6) Utfør punkt 4 og 5 tre ganger til

7) Da har du gjort rukuh fem ganger, og deretter gå ned i sujudh som vanlig to ganger og resiter det vanlige

8) Stå opp. Nå er 1 rakah – bønneenhet ferdig.

9) Repeter og utfør pkt 2-7 igjen.

10) Deretter les tashahhud and salam

11) Nå har du utført 2 rakah – bønne enheter

METODE 2

1) Gjør intensjon om å be salat ul ayat og utfør takbir (Allahu Akbar)

2) Resiter Surah Al-Hamd

3) Deretter resiter Bismillah hir rahman nir rahim og første verset (vi tar utgangspunkt i Surah Al-Qadr)

4) Gå ned i rukuh og resiter det vanlige

5) Stå opp og resiter andre verset av Surah Al-Qadr og deretter gå i rukuh og les det vanlige

6) Stå opp og resiter tredje verset av Surah Al-Qadr og deretter gå i rukuh og les det vanlige

7) Stå opp og resiter fjerde verset av Surah Al-Qadr og deretter gå i rukuh og les det vanlige

8) Stå opp og resiter femte verset av Surah Al-Qadr og deretter gå i rukuh og les det vanlige

9) Gå i sujudh som vanlig to ganger og resiter som vanlig

10) Stå opp og nå har du utført 1 rakah – bønneenhet

11) Repeter punkt 2-9

12) Deretter les tashahhud and salam

13) Nå har du utført 2 rakah – bønne enheter

Se video nede på hvordan man utfører Salat ul Ayat (engelsk)

Applikasjon “Veien til Allah” er et håndholdt bibliotek kombinert med verktøy som kan brukes til bønn, som bønnetider, qibla kompass og taqibaat dua. Biblioteket inneholder historien om profeten og Ahlulbayt (fvmd). Du kan lese dua på norsk og arabisk. Last ned Veien Til Allah app idag. Tilgjengelig både på Google Play og App Store.