Kjære muslimer!

Har dere fått diagnosen post-Ramadhan syndrom? Ramadhan er over. I løpet av 30 dager har vi muslimene skrevet en historie på daglig bønner, tilgivelse og gode gjerninger. Nærheten til Allah (swt) har økt. Under skjebnenatten er våre handlinger skrevet for resten av året. Vi har gitt penger til fattige og trengende. Vi har tilgitt våre kjære venner og familie. Vi har holdt oss borte fra dårlige handlinger. Vi har holdt oss unna løgn, baksnakking og arroganse. Ego-et er lagt på siden og vi har vist vår beste side av ydmykhet.  Men er dette nok? Hvordan kan vi fortsette å være gode muslimer slik som i den hellige måneden Ramadhan?

 

1. Kontinuerlig bønn og dua: Vi avsluttet Ramadhan med et nivå i spiritualitet og positiv energi. InshAllah er våre bønner akseptert. Allah (swt) holdt Satan fanget i 30 dager slik at vi kunne utføre de beste bønnene, hvorfor kan vi ikke fortsette med dette? Det er viktig at alle muslimer ber bønnen til tiden og husker å gjøre dua. Husk alle sammen i bønn. Husk de trengende, de syke, dine nære, dine fjerne, forså å huske dine egne behov. Husk å takke Allah (swt) for all velsignelse Han sender oss hver dag.

2. Resitering og forståelse av Koranen: Slik som i Ramadhan er det viktig at muslimer kontinuerlig resiterer Koranen, og øker forståelsen av den. Les alltid oversettelsen slik at man forstår det man leser. Den som resiterer mer enn 10 vers fra Koranen hver dag regnes blant folk som ikke er av ghafeleen (likegyldige). Den som resiterer 50 vers fra Koranen hver dag regnes som dhakereen (de som husker Allah (swt) kontinuerlig). Og den som resiterer mer enn 100 vers fra Koranen hver dag regnes som qaneteen (de som er konstant lydige til Allah (swt)). Det må ikke være tradisjon at vi muslimer kun åpner Koranen under Ramadhan, under begravelse eller når noen skal gifte seg. Koranen skal være implementert i hverdagen.

3. Øk kunnskapen: Under den hellige måneden Ramadhan oppsøkte hver en muslim kunnskap. Målet var å fylle våre hjerter med mer spirituell innhold. Det er viktig at det er en fortsettelse av dette. Bidra gjerne med å hjelpe til å spre det riktige budskapet til Islam, slik som Allah (swt), Profeten (fvmh) og Ahlulbayt (as) ønsket. Delta i oversettelsesarbeid, hjelp til i moskeen, jobb for moskeen, stå i stand, oppsøk kunnskap osv.

4. Oppførsel: Slik som i Ramadhan, del kjærlighet med alle. Gi almisse, zakat og khums, be om tilgivelse og tilgi andre. Vis nestekjærlighet som Islam har beskrevet. Vær med og hjelp de trengende. Bidra der det trengs hjelp. All form for arroganse, baksnakking, dårlig oppførsel og løgn skal holdes tilbake. Dette skal ikke gjøres.

5. Post-Ramadhan Syndrom: Har du fått diagnosen post-Ramadhan syndrom? Det er kun de som får denne diagnosen som ikke holder på sine rutiner fra Ramadhan. Det er viktig at man kontinuerer rutinene sine fra Ramadhan, slik at man hver Ramadhan øker sin tilnærming til Allah (swt) og kommer nærmere for hver gang.   Ramadhan er ment for å ta oss et nivå høyere opp for hvert år. Derfor er det viktig å opprettholde det nivået vi tilnærmer oss i den hellige måneden gjennom et helt år, før vi igjen øker til et enda høyere nivå året etter.

Så hva er behandlingen av post-Ramadhan syndrom?  Syndromet har en enkel behandling. Mens de fleste sykdommer i dag behandles med en medisinsk kur, kan dette syndromet behandles på helt andre måter. Du trenger ikke å gå til legen for å få en resept, du kan gjøre det selv. Resitasjon av den hellige Koranen vil knytte sterkere bånd til Allah (swt). Almisse vil rense din sjel for synder, mens veltalenhet vil lette på din tunge. Å påby det gode, samt forby det onde vil fjerne ethvert symptom fra kroppen og du vil merke at Ramadhan lever i deg hver dag.

Innlegg fra to fortvilte sjeler

Applikasjon “Veien til Allah” er et håndholdt bibliotek kombinert med verktøy som kan brukes til bønn, som bønnetider, qibla kompass og taqibaat dua. Biblioteket inneholder historien om profeten og Ahlulbayt (fvmd). Du kan lese dua på norsk og arabisk. Last ned Veien Til Allah app idag. Tilgjengelig både på Google Play og App Store.