Når man studerer Islam og søker kunnskap om den, så er det viktig å stille hvorfor, hvem, hva, hvor, når osv. Når man søker kunnskap, skal man være kritisk til det man leser og hører. Det som er trist er at våre muslimske brødre og søstre godtar alt de hører. De lever innenfor «sin lille boks». Det er viktig at man tenker og reflekterer på det som blir sagt, og stikker hodet ut av denne «boksen».

Når man studerer ‘ilm al-rijal studerer man enhver beretter av Hadithen. Man ser blant annet på følgende faktorer:

 

1. Hvem berettet den?

2. Når ble den sagt?

3. Var personen tilstede da Hadithen ble berettet?

4. Personligheten til beretteren.

OG listen fortsetter. Det finnes langt flere faktorerer enn er nevnt ovenfor.

 

Analysering av «Faste på Ashura»- hadithen i Sahih al Bukhari Vol 3 Hadith 222

Punkt nr. 1 «Hvem berettet den?». Denne Hadithen har blitt berettet av fire personer; Abdullah Ibn ‘Abbas, Abu Musa al- ‘Ashari, Abu Hurayra og Muawiya ibn Abu Sufyan.

Punkt nr. 2: «Når ble den berettet?» Det sies at Hadithen ble berettet når profeten (fvmh&hf) ankom Medina. Profeten (fvmh&hf) emigrerte fra Mekka til Medina, og da begynte den islamske tidskalenderen Hijra. Det vil si, år 1 etter Hijra (fra nå av, e.H). Ifølge troverdige bøker, ankom profeten (fvmh&hf) Medina i måneden Rabi ul Awwal! To måneder etter måneden Muharram. Hvordan kan profeten (fvmh&hf) ha sett folk faste på 10. Muharram da?

Punkt nr. 3: «Var personen tilstede da Hadithen ble berettet?»

Ibn ‘Abbas: Ibn ‘Abbas var KUN 4 år gammel da denne «hendelsen» tok sted. Mange av de store muslimske lærde, uavhengig av lovskole de følger, sier at en Hadith fra et barn kan ikke taes til betraktning. Den må bli regnet som svak.

Abu Musa al- ‘Ashari: Abu Musa al- ‘Ashari var i Yemen under ordre fra Profeten (fvmh&hf). Og han ble ikke sett i Medina helt til slaget ved Khaybar som var i år 5 e.H. Det er da man stiller spørsmålet, hvordan kan Abu Musa al- ‘Ashari berette denne hadithen da han ikke var tilstede? Faktumet er at det er hele 6 års forskjell mellom immigrasjonen til Profeten (fvmh&hf) og Abu Musa al- ‘Ashari ankomst til Medina.

Abu Hurayra: Det samme gjelder Abu Hurayra (fra Yemen), han ble ikke sett i Medina før etter slaget ved Khaybar som var i år 5 e.H. Hvordan kan Abu Hurayra berette en hendelse som «et øyevitne» da han ikke var tilstede?

Muawiya ibn Abu Sufyan: Han konverterte til Islam i år 8 e.H. Altså, 7 år etter immigrasjonen til profeten (fvmh&hf) og da den såkalte hendelsen om fasting på Ashura-dagen tok sted.

Hvordan kan det da la seg at muslimer faster på Ashura når to av de som har berettet hadith’en om fasting på Ashura-dagen var ikke tilstede, og en var ikke muslim og den siste beretteren var et barn. Er denne hadithen sahih (troverdig)?

Det er mye innenfor muslimske hadith-verden som er fabrikkert (falskt), og det viktig at man er kritiske til de hadithene som er fabrikkerte. Det er flere faktorer man kan analysere hvis man går dypt i denne hadith’en. Igjen, muslimer MÅ tenke utenfor den «lille boksen» de har tatt ly i.

Muslimer velger å fokusere på faste denne dagen, slik at muslimer ikke skal stille spørsmål ved ofringen til Hussain (as). For hvis de gjør det, så vil de vite den virkelig sannheten til Imam Hussain (as).

En enkel konklusjon man kan trekke er at man ikke skal faste Ashura dagen. Tenk og heller reflekter over slaget ved Karbala hvor Profetens barnebarn Imam Husain (as) ble myrdret av Yazids hær. Ta en lærdom av den store ofringen Imam Hussain (as) gjorde for å bevare Islam. Hadde det ikke vært for Imam Hussains (as) martyrdom ville vi ikke ha hatt Islam den dag i dag.

Muslimer, Reflekter!

 

Innsendt av anonym
28 november 2012

Applikasjon “Veien til Allah” er et håndholdt bibliotek kombinert med verktøy som kan brukes til bønn, som bønnetider, qibla kompass og taqibaat dua. Biblioteket inneholder historien om profeten og Ahlulbayt (fvmd). Du kan lese dua på norsk og arabisk. Last ned Veien Til Allah app idag. Tilgjengelig både på Google Play og App Store.