Profeten (fvmh) og Hans familie har sagt at ”den som gifter seg, har bevart halvparten av sin tro (iman), den resterende halve delen må man selv kjempe for.” Å oppnå iman er hovedmålet til en troende. I dagens samfunn verger folk seg for å gifte seg! Hvorfor er det slik, og ikke slik som Islam har beskrevet? Folk foretrekker kommersielle hensyn isteden for. Dette har negative følger.

I den hellige Koranen i kapittel 2 (Surah Baqarah) vers 187 erklæres ektefeller slik:

De (ektefeller) er en kledning for dere, og dere for dem.”

Man kan ikke leve et respektabelt liv uten kledning. Den samme påvirkningen har et ekteskap. Når en når en hvis alder er behovet for en ektefelle stort og ekteskap beskytter en fra å synde, samme som klær beskytter kroppen. Klær skjuler kroppens svakheter og pynter den opp. Den samme effekten burde ekteskapet også ha.

I kapittel 30 (Surah Rum) vers 21 forteller det om ekteskapet slik:

Blant Hans tegn er også at Han skapte for dere ektefeller av deres egen sort, for at dere kan finne ro hos dem. Og Han har lagt Kjærlighet og medlidenhet mellom dere. I dette er kjærtegn for mennesker som tenker efter.

Med dette menes at en finner roen og slipper å kjempe mot sine lyster, siden det kroppslige behovet er tilstede hos alle. Allah (swt) gir løfte om å belønne ektefeller med kjærlighet og medlidenhet, men for de som har fulgt Allahs (swt) ord. Det vil si å velge etter fornuft.

En hadith fra Imam Ja’fer e Sadiq (a.s) som sier at ”to raka’t bønn hos en gift person gir 70 ganger mer belønning, enn hos en ugift.”

Filosofien bak ekteskap

Det skal ikke bare være fysisk behov, men også et behov for å komme nærmere Allah (swt). Det må være hovedintensjonen. Når en danner familie er man sammen hele døgnet. Det setter preg på våre liv både positiv og negativ. Derfor må man øke sitt spirituelle nivå og det resulterer i utvikling av personligheten. Det sosiale ansvaret vokser, livsgleden og kvaliteten øker. Derfor er ekteskapet en institusjon i Islam.

Alder

Men hva er den rette alderen for ekteskap? I hvert fall ikke 9 år for jenter og heller ikke 15 år for gutter. Fordi det er bare begynnelsen av puberteten. Det kreves også psykisk modenhet.

Fordeler ved tidlig ekteskap

Man slipper å kjempe mot sine lyster og det gir økt spiritualitet. Man slipper å være ensom. Det gir mindre sjanser for å synde, og også færre psykologiske plager. Man bruker sin tid fornuftig og har en venn for livet.

Hinder mot tidlig ekteskap?

1. Økonomi

Koranens sura Noor, vers 32 sier : ” Sørg for ekteskap for den enslige blant dere, og rettskafne slaver og slavinner. Om de er fattige, så vil Gud gjøre dem rike ved sin gunst, Gud er storsinnet, og vet.

Det er en hadith fra Profeten (fvmh) og hans familie: ”inngå ekteskap, da det vil øke din velstand.

Det er Allah (swt) og profetens (fvmh og hans familie) løfte/ garanti. Stol på Allahs (swt) ord. Man kan unngå dyre bryllupseremonier, osv. Bostedsproblem må diskuteres og løses på forhånd.

2. Utdanning

Det er en myte at (muslimske) studenter skal være enslige. Tyveårene er den beste tiden både fysisk og psykisk for ekteskap. Man skal ikke sløse bort glanstiden, grip sjansen når den dukker opp. Husk at det er ikke uvanlig i vestlig verden å ha en partner mens du er student. Karriere kan resultere i sen ekteskap, som også har sine ulemper, f eks det blir utfordring å dele livet, fordi en har utviklet uvaner.

3. Personer

Foreldre eller andre personer kan være uenige i tidlig ekteskap. Her spiller kommunikasjoen en viktig rolle, og hvordan man bruker den. Man kan søke råd hos erfarende og praktiserende personer. Alle tilfeller er individuelle og det fins ikke noe fasit svar. Man skal ikke la seg avskrekke av andres dårlige erfaringer. Analyser alt grundig og sørg for at man vet hva du ønsker.

Kriterier for å velge ektefelle

 1. Praktiserende muslim
  Det er hadith av profeten (fvmh) ”den som velger etter rikdom og utsende, kommer til å finne ubehaglige sannheter siden. Og den som velger en praktiserende en, Allah vil belønne den med godhet”. 
 2. Moral 
  God oppførsel, anstendig i språket, ikke sjalu, ikke sta, ikke arrogant, ikke materialistisk, ærlig, positive tanker, stort hjerte, evnen til å tilgi, gode manerer, modig, barmhjertig, lojal, sjenerøs og fornøyd med det man har.
 3. Ektefelles familie må også være anstendige og passende fordi man må tibringe tid med dem resten av livet.
 4. Fornuftige, ellers påvirker det ekteskapets intelligens.
 5. God helse  ellers kan livet blir krevende 
 6. Skjønnhet, det bør være en helhetlig bilde.
 7. Kunnskapsrike, det vil påvirke den kommende generasjon.
 8. Likeverdige i kunnskap, tro, kultur, interesser, moral, alder, utseende, økonomi, familie, sosiale og politiske interesser.

 

Det viktigste er at alle egenskaper du vil ha i din partner må du ha selv også!

Hvordan gå frem og hva bør diskuteres

 • Introduser seg selv ved dine rutiner, interesser positive og negative sider.
 • Fortell om det viktigste
 • Fortell om egne planer og framtidige mål. Fortell hva man forventer fra vedkommende.
 • Fortell om egne familie forhold. Diskuter om kommende barn og oppdragelse
 • Husk og ikke inngå noe avtaler som ikke kan innfris det kan skape konflikter senere.
 • Viktig å ta tid til å bli kjent, ikke la følelser ta overhånd og ikke la deg presse, fordi det er bedre å si nei enn å angre siden.
 • Velg etter fornuft fordi det er Allahs løfte at kjærligheten kommer som følge av ekteskap.
 • Be om råd fra familie, venner, bekjente, lærde osv.

 

Kilde: Youth and spouse selection (forfatter Ayatullah Ali Akbar Mazaheri)

Applikasjon “Veien til Allah” er et håndholdt bibliotek kombinert med verktøy som kan brukes til bønn, som bønnetider, qibla kompass og taqibaat dua. Biblioteket inneholder historien om profeten og Ahlulbayt (fvmd). Du kan lese dua på norsk og arabisk. Last ned Veien Til Allah app idag. Tilgjengelig både på Google Play og App Store.