Islam gir oss svaret på en fullstendig livsstil som består av flere elementer. Vi kan sammenligne Islam med et tre. Dvs. Islam består av røtter, en stamme og grener. Røttene er troen, stammen er lover og regler, og grenene er etikk og moral.

Tro (Aqeedah):
For å bli akseptert som en muslim må man ha troen på tre ting; Gud, Profetskap og Dommedagen. Man må tro (med forståelse) at Gud er den allmektige skaperen som har ingen like. Man må også tro at Gud har sendt profeter for veiledning, og av disse Profetene er Mohammad (fvmh) den siste. Til slutt må man også opprettholde troen om at det kommer en dommedag, hvor hver enkelt individ  må svare for sine handlinger. De som aksepterer dette blir ansett som muslimer. Når det gjelder troen til en muslim kan han/hun ikke følge den blindt, men man må derimot forstå hvorfor man aksepterer den. Dvs. at en muslim ikke kan akseptere disse tre punktene ved å følge sine foreldre eller en lærd. Man må selv søke kunnskap om sin tro, og akseptere den fordi man tror på det. Dette er et viktig punkt for muslimer å huske, ettersom blindt tro ikke vil bli akseptert av Gud.
Hvis man går i dybden av troen vil man finne flere forskjeller meninger. Det er for eksempel forskjellige meninger på om Gud er noe fysisk eller spirituelt, selv om alle muslimer aksepterer at det bare finnes EN Gud. Samtidig aksepterer alle muslimer Mohammad (fvmh) som den siste profeten.

 

Lover og Regler (Fiqh):
Lovene i islam heter Sharia. De er basert på Koranen og på Profetens tradisjoner (hadith). Ettersom det finnes flere måter å tolke Koranen og tradisjonene på finnes det idag 5 godkjente lovskoler. Disse er Hanafi (sunni), Maliki (sunni), Shafi’i (sunni), Hanbali (Sunni) og Ja’fari (shia). Det er like mye forskjell mellom alle disse lovskolene. Det kan for eksempel være et punkt hvor Hanafi og Shafi’i støtter Ja’fari skolen som sier det motsatte av Hanbali og Maliki, mens det kan være et annet punkt hvor alle har forskjellige meninger.

Sharia loven består av alt fra strafferett til bønnemetode. En lov kan falle i en av 5 grader. Disse gradene er (eksempler er gitt i parantes):
– Obligatorisk (Vi MÅ opprettholde bønnen)
– Anbefalt (Det er anbefalt å gjøre ”Salam” når man møter noen)
– Nøytral (sove, spise, sitte, etc.)
– Mislikt (å bruke for mye vann når man vasker seg)
– Forbudt (Alkohol, Gambling)

Mennesker har feiltolket lovsystemene som blir brukt i Saudi Arabia, Somalia og Iran til å være Sharia. Sannheten er derimot at ingen land i verden i dag følger Sharia slik den burde følges.

Et eksempel er at en som stjeler ikke kan dømmes ifølge Sharia så lenge forbrytelsen ikke skjer i et Islamsk land ledet av en Islamsk leder. Hvis personen stjeler på grunn av sult eller nød kan ikke personen straffes. Man må også ha vitner som presenterer like utsagn angående forbrytelsen. Hvis vitnene ikke er enige om forbrytelsen kan man ikke straffe personen. Dette er bare noen få punkter som må oppfylles, det finnes mange andre. Slik er den sanne Sharia loven. Hvis vi ser på ”Islamske” land idag, blir ikke denne type reglement fulgt.

Etikk og Moral (Akhlaq):
Dette er en veldig viktig del av Islam. Den forteller oss hvordan vi skal oppføre oss mot oss selv og andre. Vi har rettigheter som vi må oppfylle ovenfor oss selv, samt ovenfor våre naboer, foreldre, venner og kollegaer. Dette er delen som omhandler vår sjel. Sjelen har fire evner; intellekt, sinne, lyster og fantasi. Man må kontrollere alle disse. Intellekten hjelper med å forstå hva som er rett og galt. Sinne må kontrolleres til å være tålmodig. Man må kontrollere sine lyster, slik at man ikke begår umoralskhet. Fantasien må begrenses til å forstå at livet en dag skal slutte og vi må sette opp et mål. Gud har skapt englene med bare intellekt. Det betyr at et menneske som har klart å balansere alle fire punkter ved sjelen sin, kan oppnå et stadium som er over englene, ettersom vår prøve er større. Det er minimal forskjell mellom gruppene i islam når det kommer til etikk. Visse Sufi grupper tillater musikk og dans som en metode på å forbedre sjelen og komme nærmer Gud. Andre grupper legger mer vekt på å kontrollere seg selv og vise nestekjærlighet. For å forstå bedre hvilke rettigheter vi har på oss selv og mot andre kan man referer til ”Risalat ul-Huqooq” som er tilgjengelig på nettet. http://www.786umno.com/extras/islamicrights.pdf

Konklusjon:
Disse tre punktene må bli forstått og aksepteret individuelt. Man må først starte med røttene til Islam, deretter stammen og tilslutt grenene. Det er ikke nok å være etisk, hvis man ikke oppfyller troen og ikke vet hva som er tillat (halal) og ikke-tillat (haram) . Gud har gitt oss et system og han krever at menneske følger det. Derfor er det obligatorisk på enhver muslim å søke kunnskap om sin religion og følge den. Vi kan ikke følge det som passer oss og etterlate det andre. Gud sier i den hellige Koranen (2:85):
”Er det slik at dere tror på en del av skriften og forkaster en annen? Det blir ingen annen belønning for dem som opptrer slik, enn skam under livet på jorden, og på oppstandelsens dag blir de sendt til den strengeste straff. Gud overser ikke hva dere gjør.”

Vennligst reflekter!

Applikasjon “Veien til Allah” er et håndholdt bibliotek kombinert med verktøy som kan brukes til bønn, som bønnetider, qibla kompass og taqibaat dua. Biblioteket inneholder historien om profeten og Ahlulbayt (fvmd). Du kan lese dua på norsk og arabisk. Last ned Veien Til Allah app idag. Tilgjengelig både på Google Play og App Store.