Dere som tror, det er foreskrevet dere å faste, slik det var foreskrevet dem som levde før dere, så dere må bli gudfryktige” (2:182)

Faste er universalt. Det er ikke bare for muslimer, men det er forskrevet for kristne og jøder også. Samtidig finner vi at faste blir sett på som en viktig ressurs i hinduismen. Ramadan er ikke noe som skal holde muslimene tilbake. Fasting er ikke noe som er utdatert. Det er derimot både fysiske og spirituelle goder ved å faste.

Ramadan er en treningsøkt til hvordan muslimer skal oppføre seg  og tenke, resten av året. Det er viktig at man ikke er en person i Ramadan, også en helt annen person resten av året. Det er ikke det som er meningen med denne hellige måneden.

Profeten Muhammad (fvmh) sier: ”Hvis tjeneren kunne fatte verdien av Ramadan, ville han ønske at Ramadan varte hele året.” – Bihar al-Anwar, V. 96, nr. 12

HVILKE GODER ER DET I Å FASTE?

1) Man spiser lite, noe som anbefalt. 
2) Kroppen blir rengjort. Det er sunt for kroppen å faste.
3) Man lærer selvkontroll og disiplin.
4) Man tenker mindre på materialistiske goder.
5) Man får tid til å tenke på andre ting en mat.
6) Man tenker på de som ikke er like heldige som oss.
7) Sjelen får en oppløftning. Kroppen sulter, men vi mater sjelen. 
8) Vi opplever hvordan en anbefalt islamsk måte å leve på er.

Man må bruke muligheten i den hellige måneden Ramadhan til å vise dem hva Islam ønsker fra muslimene.

HVA KAN MAN GJØRE FOR Å BLI BEDRE I RAMADHAN?

1) Vise mer tålmodighet. 
2) Smile og være glade
3) Snakke rolig og kjærlig. 
4) Respektere eldre og foreldre, samt medmennesker
5) Være hyggelig og kjærlig mot barn og yngre
6) Ta vare på slektninger

 

HVA KAN MAN FORBEDRE?
1) Les Koran, Dua og andre bøker.
2) Søke den sanne kunnskap
3) Bruk tiden i bønn. 
4) Dele opp dagen slik at man bruker tiden fornuftig.
5) Lese tasbih, i døtid. 
6) Søk tilgivelse fra Gud
7) Unngå baksnakking og løgn. 
8) Hold kontroll på ørene, gå vekk fra steder der det blir sagt ting dt ikke er verdt å høre på.

Det er kun småendringer som gjør at man kommer til å bli bedre menneske. Man må benytte seg av den hellige måneden Ramadhan til å utføre de gode gjerningene.

Siste fredagen før Ramadhan måneden, sa vår kjære Profet (fvmh) i en tale: 
O Folk! Måneden til Allah med all sin velsignelse, gaver og frelse nærmer seg mot dere. Dette er den måneden som er best av alle måneder i Allahs øyne. Dens dager er de beste dagene, dens netter er de beste nettene, og dens øyeblikk de beste øyeblikkene. Dette er måneden hvor du er invitert av Allah som Hans gjest og du har blitt velsignet med Hans nåde og godhet. I denne måneden bærer hvert åndedrag du tar en belønning av herliggjørelse av Allah og når du sover vil du få gjengeld i form av tilbedelse. I denne måneden når du påkaller og bønnfaller Allah, vil Han godta din påkalling. Derfor, med all din oppriktighet og renhet i hjerte be til Allah om at Han kan gi deg vilje til å observere Faste og resitere den hellige Koranen, fordi uheldig er mannen, som fratar seg selv muligheten til å motta Allahs nåde og frelse i denne måneden.”

Det er viktig å vite om lover og regler når det gjelder fasten. Ting som bryter fasten er:
– Spise og drikke
– Samleie
– Tilskrive noe til Gud eller de feilfrie som er falskt
– Hvis støv går i halsen
– Senke hode i vann
– Å være i uren tilstand helt til morningsbønnen
– Oppkast med vilje

LAYLATUL QADR (SKJEBNENATTEN, 23. RAMADHAN)
Dette er natten hvor hele Koranen ble åpenbart til profeten (fvmh), selv om han fikk beskjed om å ikke haste seg å overføre den til folket. Denne natten er spesiell fordi den blir sett på som en feiring hvor vi hedrer den siste åpenbaringen til menneske. Det er i denne natten hvor vi skal tilbe og komme nærmere gud. Det finnes spesielle handlinger tilskrevet denne natten.

 

Applikasjon “Veien til Allah” er et håndholdt bibliotek kombinert med verktøy som kan brukes til bønn, som bønnetider, qibla kompass og taqibaat dua. Biblioteket inneholder historien om profeten og Ahlulbayt (fvmd). Du kan lese dua på norsk og arabisk. Last ned Veien Til Allah app idag. Tilgjengelig både på Google Play og App Store.