Allah beskriver seg selv i Koranen gjennom det som kalles ”de vakreste navn” (se Koranen 7:179). Disse navnene er 99 i antall, i tillegg er det et navn som Gud holder skjult for menneskene. 

Nedenfor er de 99 vakreste navnene listet opp, i parentes er det oppgitt uttalelse på arabisk.

1. Den barmhjertige  (Ar-Rahman) 
2. Den nåderike  (Ar-Rahim) 
3. Kongen  (Al-Malik) 
4. Den hellige  (Al-Quddus) 
5. Han som gir fred  (As-Salam) 
6. Han som gir tro  (Al-Mumin) 
7. Beskytteren  (Al-Muhaymin) 
8. Den mektige  (Al-‘Aziz) 
9. Den som gjenreiser  (Al-Jabbar ) 
10. Den opphøyde  (Al-Mutakabbir) 
11. Skaperen  (Al-Khaliq) 
12. Han som frambringer  (Al-Bari’) 
13. Formgiveren  (Al-Musawwir) 
14. Han som tilgir  (Al-Ghaffar) 
15. Den alt-dominerende  (Al-Qahhar ) 
16. Han som tildeler  (Al-Wahhab) 
17. Forsørgeren  (Ar-Razzaq) 
18. Befrieren  (Al-Fattah) 
19. Den allvitende  (Al-‘Alim ) 
20. Han som holder tilbake  (al- Qabid) 
21. Han som utvider  (al -Basit) 
22. Han som bøyer ned  (Al-Khafid ) 
23. Han som opphøyer  ( ar -Rafi) 
24. Han som gir ære  (Al-Mu’izz) 
25. Han som ydmyker  (Al- Mudhill) 
26. Han som hører alt  (As-Sami ) 
27. Han som ser alt  (Al-Basir) 
28. Dommeren  (Al-Hakam) 
29. Den rettferdige  (Al-‘Adl) 
30. Den milde  (Al- Latif) 
31. Han som vet om alt  (Al-Khabir) 
32. Den overbærende  (Al-Halim) 
33. Den veldige  (Al-‘Adhim) 
34. Han som tilgir  (Al-Ghafur) 
35. Han som belønner takknemlighet  (Ash-Shakur) 
36. Den opphøyde  ( al-‘Ali) 
37. Den store  (Al-Kabir) 
38. Bevareren  (Al- Hafiz) 
39. Opprettholder  (Al- Muqit) 
40. Han som holder oppgjør  (Al-Hasib) 
41. Den mektige  (Al- Jalil) 
42. Den gavmilde  (Al- Karim) 
43. Iakttakeren  ( Ar-Raqib) 
44. Han som svarer (den bedende)  (Al-Mujib) 
45. Den altomfattende  (Al- Wasi) 
46. Den vise  (Al- Hakim) 
47. Han som elsker  (Al-Wadud) 
48. Den strålende  (Al- Majiid) 
49. Han som vekker opp de døde (Al-Ba’ith) 
50. Vitnet  (Ash-Shahid) 
51. Sannheten  (Al-Haqq) 
52. Formynderen  (Al-Wakil) 
53. Den sterke  (Al-Qawi) 
54. Den faste  (Al-Matin) 
55. Den beskyttende Vennen  (Al-Wali) 
56. Den prisverdige  (Al-Hamid) 
57. Han som holder regnskap  (Al-Mushi) 
58. Opphavet  (Al-Mubdi) 
59. Gjenoppretteren  (Al-Mu’id) 
60. Livgiveren  (Al-Muhyi) 
61. Han som tar liv  (Al-Mumit) 
62. Den levende  (Al- Hayy) 
63. Han som er tilstrekkelig i seg selv  (Al-Qayyum) 
64. Den som har alt i seg selv  (Al-Wajid) 
65. Den edle  (Al-Majid) 
66. Den enestående  (Al-Wahid ) 
67. Den ene  (Al-Ahad) 
68. Den evige  (As-Samad) 
69. Han som kan alt  (Al-Qadir) 
70. Den kraftfulle  (Al-Muqtadir) 
71. Han som framskynder  (Al-Muqaddim) 
72. Ham som forsinker  (Al-Muakhkhir) 
73. Den første  (Al-Awwal) 
74. Den siste  (Al-Akhir) 
75. Den åpenbare  (Adh-Dhahir) 
76. Den skjulte  (Al-Batin) 
77. Herskeren  (Al-Wali) 
78. Han som er høyt opphøyet  (Al-Muta’ali) 
79. Velgjøreren  (Al-Barr) 
80. Han som ettergir  (At-Tawwab) 
81. Hevneren  (Al-Muntaqim) 
82. Han som benåder  (Al-Afu) 
83. Den medlidende  (Ar-Ra’uf) 
84. Han som innehar herredømmet  (Malik al mulk) 
85. Den herlige og ærerike  (Dhul-jalal wal-ikram ) 
86. Den upartiske  (Al-Muqsit ) 
87. Samleren  (Al-Jami’) 
88. Den selvtilstrekkelige  (Al-Ghani) 
89. Han som gjør rik  (Al-Mughni) 
90. Han som hindrer  (Al-Mani’ ) 
91. Han som skaper det gode  (An-Nafi’ ) 
92. Han som skader  (Adh-dharr ) 
93. Lyset  (An-Nur) 
94. Veiviseren  (Al-Hadi) 
95. Opphavet  (Al-Badi ) 
96. Han som alltid forblir  (Al-Baqi) 
97. Den alt tilfaller  (Al-Warith) 
98. Han som leder på rett vei  (Ar-Rashid) 
99. Den tålmodige  (As-Sabur)

Applikasjon “Veien til Allah” er et håndholdt bibliotek kombinert med verktøy som kan brukes til bønn, som bønnetider, qibla kompass og taqibaat dua. Biblioteket inneholder historien om profeten og Ahlulbayt (fvmd). Du kan lese dua på norsk og arabisk. Last ned Veien Til Allah app idag. Tilgjengelig både på Google Play og App Store.