Hva sier Islam om …

 • barmhjertighet
 • baksnakking
 • bestikkelse & korrupsjon
 • samarbeid
 • skilsmisse

 

Barmhjertighet

 • Sett ikke nesen i været overfor din neste, og gå ikke hovmodig omkring på jorden. Gud liker ikke innbilske skrytepaver. Vær høvisk i din gange og demp din stemme. Den verste av alle låter er eselets stemme. 31:18-19
 • Dere som tror, ingen må spotte andre, kanskje er de bedre enn dem, og ingen kvinner andre kvinner, kanskje er de bedre enn dem. Tal ikke ondt om hverandre, og belast ikke hverandre med klengenavn. Et slikt ondt navn er ”synder”, etter at troen er antatt. De som ikke snur om, de handler sannelig ondt. 49:11

 

Baksnakking

 • Dere som tror, unngå å gjøre for mange formodninger. Noen formodninger er synd. Spioner ikke, og baktal ikke hverandre. Ville vel noen like å spise kjøttet av sin døde bror som en åtselsfugl? Dere ville avsky dette! Så frykt Gud. Gud viser barmhjertighet og er nådig. 49:12

 

Bestikkelse & korrupsjon

 • Bruk ikke det derre har til intet eller tilby det til autoriteter som bestikkelse, for å tilvende dere en del av folks eiendom ved synd, når dere vet bedre. 2:188
 • Den som er uredelig, skal på oppstandelsens dag komme med det han vant ved sin uredelighet. Så skal enhver få fullt tilmålt det han har fortjent, og det vil ikke bli gjort dem urett! 3:161
 • Mitt folk, gi mål og vekt på rett måte! Snyt ikke folk på det de har! Gjør ikke urett i landet, som ufredsstiftere! 11:85

 

Samarbeid

 • Hjelp hverandre henimot fromhet og gudsfrykt, ikke mot synd og fiendskap. Vi gudsfrykt, for Gud er streng i Sin straff. 5:2

 

Skilsmisse

 • Når dere gjenkallelig skiller dere fra kvinner, og de har nådd sin termin, så behold dem på sømmelig vis, eller la dem gå på sømmelig vis. Hold dem ikke tilbake med makt for å gjøre urett. Den som handler slik, gjør urett som rammer ham selv. 2:231
 • Når dere skiller dere fra kvinner, og de har nådd sin termin, så hindre dem ikke i gjengifte når partene er enige på vanlig måte. 2:232
 • Hvis dere frykter brudd mellom er ektepar, send bud på en voldgiftsnemnd fra hans og fra hennes familie. Hvis disse går inn for forsoning, vil Gud fullbyrde dette mellom dem. Gud vet, er vel underrettet. 4:35

Applikasjon “Veien til Allah” er et håndholdt bibliotek kombinert med verktøy som kan brukes til bønn, som bønnetider, qibla kompass og taqibaat dua. Biblioteket inneholder historien om profeten og Ahlulbayt (fvmd). Du kan lese dua på norsk og arabisk. Last ned Veien Til Allah app idag. Tilgjengelig både på Google Play og App Store.