Det er enkelt for en person idag å kalle seg selv muslim. De fleste har arvet denne tittelen fra sine foreldre. Mange er tilfreds med å ha denne tittelen, uten å praktisere eller ha en spesifikk tro. Når vi innser dette kommer flere spørsmål i tankene. Enhver muslim burde stille seg de følgende spørsmålene:

* Hva er min tro?
* Praktiserer jeg det jeg tror på?
* Kan jeg bevise at det jeg tror på er sannheten?
* Er det nok å tro på Gud?
* Trenger jeg å vite hvem Gud er?
* Er det mulig å tro på Profeten Mohammad (fvmh), selv om jeg ikke vet noe om han?
* Hva vil Islam ha fra meg?

Dette er bare noen få av de mange spørsmålene som kommer frem. Det er viktig at enhver person reflekterer over sitt liv, sine meninger og sin tro. Når vi velger å kalle oss muslimer påtar vi oss et ansvar. Vi velger å representere Islam og Gud. Derfor må vi ha nok kunnskap om Islam, og hva det innebærer å være en muslim, til å forsvare det.

Det er skammelig at muslimer er tilfreds med minimum kunnskap om sin egen tro. Det er på tide å våkne! Det er nå vi skal vise hva Islam egentlig er. Det er en grunn til at Islam har blitt gjort til latter. Det er VÅR skyld!

Det er muslimenes oppgave å takle det ansvaret de har påtatt seg. Det er muslimenes oppgave å forsvare sin religion. Det er muslimenes oppgave å bevise sin tro med rasjonelle argumenter og logikk. Det er INGEN som kommer til å gjøre dette for oss!

Gud vil ikke akseptere vår tro, hvis det eneste vi kan si til Han er at vi fikk denne religionen fra våre foreldre. Gud selv ser ned på denne tankegangen i Koranen. Blind tro vil aldri bli akseptert.

Dere må forstå det dere har valgt å tro på. Dere må vise til samfunnet at islam IKKE er barbarisk, at islam IKKE er kvinne-undertrykkende, at islam IKKE går imot logikk. Dette er oppgaven til enhver som har valgt å kalle seg selv MUSLIM.

Min appell til alle muslimer: VÅKN OPP!

Applikasjon “Veien til Allah” er et håndholdt bibliotek kombinert med verktøy som kan brukes til bønn, som bønnetider, qibla kompass og taqibaat dua. Biblioteket inneholder historien om profeten og Ahlulbayt (fvmd). Du kan lese dua på norsk og arabisk. Last ned Veien Til Allah app idag. Tilgjengelig både på Google Play og App Store.