Å be fem ganger daglig er obligatorisk for alle muslimer. Gutter og jenter blir pålagt religiøse plikter når de når pubertetsalderen, men som en generell regel brukes når gutter blir 15 år og jenter ni år gamle. Salat skal læres med hjelp av en voksen i familien eller i moskeen.

Koranen har oppfordret muslimene til å be. Det finner flere steder, blant annet:

«Jeg er Gud. Det er ingen Gud unntatt Meg. Så tjen Meg, og forrett bønnen til Min ihukommelse» (20:14)

«Les frem det som er blitt åpenbart deg av skriften, og utfør bønnen! Bønnen holder skjendighet og ondskap borte. Å komme Gud i hu er det største. Og Gud vet hva dere foretar dere.» (29:45)

I tillegg til de fem obligatoriske bønnene, eksisterer det flere bønn som man må ta hensyn til. Disse bønnene fremkommer ved spesielle anledninger. For eksempel, Salat-ul-Jumah (fredagsbønnen) utføres, som navnet antyder, på fredag. Dette er en samlingsbønn som utføres i felleskap i moskeen. Bønnen er ledet av maulana.

I Koranen står det:

”Dere som tror, når det kalles til fredagens bønn, så skynd dere hen til Guds ihukommelse, og la handel ligge. Dette er en gode for dere, om dere bare visste” (62:9)

Muslimene ber i tiillegg to Eid-bønn, henholdsvis Salat-eid-ul-fitr og Salat-eid-ul-adha. Den først nevnte utføres også i felleskap i moskeen etter fastemåneden Ramadhan, mens den sistnevnte, Salat-eid-ul-adha, utføres den tiende dagen i den siste islamske måneden, Dhul-hijjah.
Vi har en annen bønn som blir obligatorisk for muslimene, når et naturtegn oppstår dvs jordskjelv, sol- og måneformørkelse etc. Denne bønnen er kalt for Salat-ul-ayat. Og Salat-ul-mayyit blir utført når en person dør. Denne bønnen blir bare utført før begravelse.

 

I den daglige obligatoriske bønnen, er det flere bønneenheter.

FAJR – Morgenbønnen – 2 bønneenheter
DHUR- Ettermiddagsbønn – 4 bønneenheter
ASR – Sen ettermiddagsbønn – 4 bønnenenheter
MAGHRIB – Bønn etter solnedgang – 3 bønnenenheter
ISHA – Nattbønnen – 4 bønnenenheter

Les mer under «Praktiske hverdag» for hvordan man skal be og gjøre wudu (vask)

Applikasjon “Veien til Allah” er et håndholdt bibliotek kombinert med verktøy som kan brukes til bønn, som bønnetider, qibla kompass og taqibaat dua. Biblioteket inneholder historien om profeten og Ahlulbayt (fvmd). Du kan lese dua på norsk og arabisk. Last ned Veien Til Allah app idag. Tilgjengelig både på Google Play og App Store.