Ahlulbayt betyr ”husets folk”, som er profetens nærmeste (fvh) familie. Med nærmeste familie menes hans datter Fatima (as) og de tolv imamene.

Ifølge de fleste autentiske beretninger er Profetens (fvh) Ahlulbayt et av islams to mest verdifulle symboler etter den hellige Profeten (fvh). Det andre symbolet er den hellige koranen. Profeten har samtidig sagt at disse to ikke vil la seg adskille inntil dommedagen. Det betyr at hvis en ønsker å forstå koranen og profetens (fvh) lære, og ønsker å følge den sanne læren, så skal man henvende seg til Profeten (fvh) og Profetens Ahlulbayt (as), som kjenner koranen og læren mer enn alle andre etter den hellige Profeten (fvh).

Shiamuslimene har befestet sin lojalitet til 12 imamer fra profet Mohammads (fvh) Ahlulbayt (as). Den første i rekken er imam Ali sønn av Abu Talib (as) etterfulgt av sine sønner imam Hassan (as) og imam Hussein (as), og deretter 9 imamer fra imam Hussein’s etterkommere. Profeten (fvh) har ved flere anledninger og begivenheter nevnt imamene i sine uttalelser. I Profetens (fvh) levetid, levde kun fire andre i Ahlulbayt (as) i tillegg til Profeten (fvh).

Disse 14 individene er beskyttet av Allah (swt) for alle former av feil. De er de eneste, som har den fulle viten om den hellige koranen. Profeten (fvh) har sagt: ”Jeg, Ali, Hassan og Hussein og ni av Hussein etterkommere, er de rensede og ufeilbare personer.”

Hvem er så de 14 ufeilbarlige, som ble valgt av Allah (swt) for å videreføre Profeten Muhammads (fvh) budskap? Hvem er de, som skulle veilede menneskeheten?

De 14 ufeilbarlige er:

 • Profeten Muhammad (fvh)
 • Imam Ali sønn av Abu Talib (as)
 • Fatima Al-Zahraa (sa)
 • Imam Hassan (as)
 • Imam Hussein (as)
 • Imam Ali Zain ul-Abideen (as)
 • Imam Mohamad Baqir (as)
 • Imam Jafar Sadiq (as)
 • Imam Musa Khadhim (as)
 • Imam Ali Redha (as)
 • Imam Mohamad Taqi Jawad (as)
 • Imam Ali Naqi Hadi (as)
 • Imam Hassan Askari (as)
 • Imam Mohammad Al-Mahdi (as)

Allah (swt) har påbudt oss å elske, og holde fast ved Ahlulbayt (as), som etter Profeten (fvmh), er  de skinnende stjerner i islams historie, de mest gudsfryktige og rettferdige mennesker. Disse 14 ufeilbarlige er menneskets redning for dommedagen. I den hellig Koranen er Ahlulbayt nevnt i følgende vers, også kjent som Ayat Altathir (Renselses verset):

Gud ønsker bare å holde urenhet borte fra dere, dere husets folk, og å rense dere helt.” (33:33)

Ahlulbayt er nevnt flere ganger i Profetens (fvh) hadith:

 • Min Ahlulbayt (husets folk) er som Noahs ark. Den som går ombord , er reddet, og den som vender seg fra den, drukner og omkommer”.
 • Stjernene er trygghet for himmelens folk (ahl al Sama’), så hvis stjernene forsvinner, så forsvinner himmelens folk. Og min Ahlulbayt er trygghet for jordens folk, så hvis min Ahlulbayt forsvinner, så forsvinner jordens folk

Applikasjon “Veien til Allah” er et håndholdt bibliotek kombinert med verktøy som kan brukes til bønn, som bønnetider, qibla kompass og taqibaat dua. Biblioteket inneholder historien om profeten og Ahlulbayt (fvmd). Du kan lese dua på norsk og arabisk. Last ned Veien Til Allah app idag. Tilgjengelig både på Google Play og App Store.