Navn: Ali 
Tittel: Al-Murtadha, Amir-ul-Mo’mineen, AboTurab
Kallenavn: Abu al-Hassan. 
Født: Fredag 13. Rajab, i den hellige Kaba, 23 år (f.h.) 
Fars navn: Abo Talib sønn av Abdul Muttalib 
Mors navn: Fatima datter av Asad 
Død: Han døde i en alder av 63, i Kufa som ligger i Irak. Den 21. Ramadhan år 40 (e.h.). Han ble drept av en snikmorder som såret ham med en forgiftet sverd i en moske i Kufa i løpet av morgenbønnen den 19. Ramadhan. 
Begravd: Najaf, nær Kufa.


FØDSEL
Imam Ali (as) ble født i Guds hellige hus Kaba. Skjebnen førte moren hans til det hellige huset 10. Rajab 23 FH. Hun knelte foran den hellige bygningen, og ba med stor ydmykhet til Allah (swt) om å komme inn. Abbas, sønn av Abd al-Mutallib, så Alis (as) mor be til Allah (swt). Så snart hun løftet hodet fra bønnen, åpnet Kabaens vegg av et plutselig mirakel. Fatima, Ali (as) mor, gikk inn i Kaaba, mens veggen ble lukket bak henne. Abbas og hans venner samlet seg rundt porten til den hellige hus, men den var stengt. De forsøkte å åpne den, men de greide det ikke. De ga opp da de skjønte at dette mirakuløse og spesielle hendelsen skyldtes en guddommelig vilje. Nyheter om denne hendelsen spredde seg ganske raskt i Mekka.

Ali ble født inne i Kaba, med øynene lukket og kroppen i ydmykende underkastelse til den Allmektige Skaper. Fatima (sa) forble i Kaba i tre dager, fordi den fjerde dagen banket det på døren. Hun trådte utenfor, mens hun bar sin skatt i armene. Til hennes store overraskelse, så hun at profeten (fvmh) stod og ventet på å få det nyfødte barnet i hans engstlige armer. Ali (as) åpnet øynene sine og hilste på profeten (fvmh) og sa: «As-Salamu alayka ya Rasula ‘llah» (fred være med deg O’ Allahs budbringer). Alis (as) fødsel i Kaba skapte noe unikt i menneskehetens historie. Ingen profet eller guddommelig helgen ble noensinne velsignet med en slik ære.

Slekstmessig var imam Ali (as) fetteren til profeten (fvmh). Ali (as) var den yngste av fire sønner; Talib, Imran, Jafar og Ali (as).


 

OPPVEKST
Ali (as) ble oppdratt av profeten (fvmh) med omsorg og kjærlighet. Ali (as) sa: 
«Profeten (fvmh) brakte meg opp i sine armer og lot meg spise av fra det, som han selv spiste fra. Jeg fulgte ham overalt, som en kamelkalv følger sin mor. Hver dag utbredet han en ny egenskap fra hans edle personlighet, og jeg aksepterte det og følgte det som lov.»

Ti-års selskap med profeten (fvmh), har bevart ham tett til profeten (fvmh). Fra fødselen av, underkastet han seg for Allah, sammen med Profeten (fvmh). Han har selv sagt:  «Jeg var den første som ba til Gud sammen med profeten (fvmh).»

«Ali forble i Profetens (fvmh) fotspor”, skriver al-Mas’udi,»gjennom hele barndommen.» Allah skapte ham ren og holdt ham konstant på rett spor. Ali (as) var uten tvil den første som omfavnet islam når profeten (fvmh) oppfordret sine tilhørere til å gjøre dette. Men dog så bør det være kjent at siden barnedommen var han oppdratt av profeten (fvmh) og fulgte ham overalt, og ved å underkaste seg for Allah (swt) fra en slik alder, kan vi med sikkert si at han også var født muslim, som selve profeten (fvmh).

I de fleste tider fulgte Ali (as) profeten (fvmh), og hjalp og beskyttet profeten (fvmh) fra hans fiender. Imam Ali (as) pleide å skrive ned den hellige Koranens vers og diskuterte dem med profeten (fvmh), så snart de var åpenbart for profeten (fvmh) gjennom erkeengelen Gabriel.


 

PROFETEN ORD OM/TIL ALI 
Profetens (fvmh) ord om/til Ali (as): 
«O Ali, du er min bror i dette livet, så vel som i det hinsidige.” 
«Jeg er kunnskapens by og Ali er dens port.» 
«Ingen andre enn Allah og jeg, kjenner Ali.  Ingen andre enn Allah og Ali, kjenner meg.» 
«Hvis du vil å se Adams viten, Nohas gudsfrykt, Abrahams hengivenhet, Moses’ aærefrykt og Jesu tjeneste og avholdenhet, så se på Ali’s lysende ansikt. «


 

EKTESKAP 
Ali (as) giftet seg med profetens (fvmh) elskede datter Fatima Alzahraa (sa), mens andre prøvde forgjeves å be om hennes hånd. De fikk sammen sønnene imam Hassan (as) og imam Hussein (as),  og døtrene Zaynab og Umm Kulthum som alle har satt sine spor i verdenshistorien. Etter at Fatima Alzahraa (sa) ble martyr giftet Imam Ali (as) seg med Ummul-banin. De fikk sammen sønnen Abbas og var så vakker at han ble kalt Qamar Bani Hashim (Bani Hashim slektens måne). Hans lojalitet og modighet viste seg i Slaget ved Karbala.


 

FORFØLGELSE 
De vantro forfulgte profeten utallige ganger kun fordi han forkynte Allahs budskap.  Ali (as) hjalp og støttet profeten, så snart han så muligheten for dette. De vantro lot Mekkas bråkmakere plage profeten (fvmh), ved å kaste steiner på ham. Den lojale og modige Ali (as) pleide alltid å beskytte og forsvare profeten. Ingen våget dermed å si noe til profeten (fvmh).


 

UTVANDRINGEN
Livet ble uutholdelig for de troende og Guds sendebud, i lys av grusomheter og forfølgelser som de ble utsatt for, og dermed bestemte profeten selv å emigrere til Medina (den gang het byen Yathrib). Natten til hans utvandring fra Mekka, spurte profeten (fvmh) Ali (as) om sove i sengen hans slik at han kunne emigrere til Medina, så de vantro var ubevisste om profetens (fvmh) tilgjengelighet. Selvom Ali (as) visste at huset var omgitt av førti væpnede fiender, sov han fryktløs gjennom hele natten, og sa han aldri hadde sovet bedre. Profeten (fvmh) nådde Medina i sikkerhet, og ikke lenge etter, kom Ali (as) til Medina.


ALI (AS) SOM STATSMANN 
Ved Hudaybiyya spurte profeten (fvh) Ali (as) om å frembringe og skrive en fredstrakt.

Ved Mubahala-hendelsen med kristne fra Najran, ba Profeten (fvh) Ali (as) om å gi dem forliksavtalen.

Ali (as) er grunnleggeren av skatteinntekter, som beskytter grunneierens jord. Han gav verden dette systemet, da den var tidligere ukjent.

Ali (as) er den arabiske grammatikkens far.  Han ga språket dets grammatikk og hans elev, Abu Alaswad Alduwali, var den første som samlet grammatikken og skrev den ned.


HADITH 
Da Guds Sendebud (fvmh) føre hæren til Tabuk, utnevnte han Ali (as) som stedsfortreder, viseguvernør og kalif i Medina. Ved denne anledningen, sa Profeten (fvh):
” Ali er for meg, som Aron var for Moses, med den ene unntagelsen, at det ikke vil komme noen profet etter meg”

Profeten (fvmh) sa igjen:
”Jeg etterlater dere to tyngder; Den hellige Koranen og Ahlulbayt (Husets folk). Hold fast ved dem begge, for da vil dere ikke gå på avveie.”

Profeten (fvh) har sagt; ”Jeg, Ali, Fatima, Hassan og Hussein er fra samme Noor (Lys).”

 


 

ETTERFØLGEREN
På vei tilbake fra den siset pilegrimsreisern i år 10 (e.h.) stoppet proften sitt folk et sted mellom byene Mekka og Medina. Der utnevnte han Ali ibn Abo Talib (as) til sin etterfølger og ga ham oppgaven å lede folket videre i tråd med hans lære. Stedet der profeten av islam kunngjorde at Ali (as) var den rettmessige etterfølgeren, er kjent som Ghadire-khum.

Men Ali(as) ble ikke akseptert av andre muslimer, før tredje kalifens død. Da innså muslimene at de trengte Ali (as) som leder. Med stor motvilje, ble Ali (as) valgt som fjerde kalif, til tross for at Profeten (fvmh) hadde valgt Ali (as) som sin rettmessige etterfølger. 

Ali (as) etablerte igjen den islamske toleransen og rettferdighet, brorskap og godhet som var på Profetens (fvmh) tid. Han gjentente fakkelen, som belyste den islamske lære og fremgang.


DØD
Ibn Muljim såret Ali (as) med giftig sverd mens han ba morgenbønnen 19.Ramadhan år 40 etter hijra i Kufa-moskeen i Najaf. To dager senere 21. Ramadhan døde Ali (as). Gravlagt i Najaf (Irak).

Applikasjon “Veien til Allah” er et håndholdt bibliotek kombinert med verktøy som kan brukes til bønn, som bønnetider, qibla kompass og taqibaat dua. Biblioteket inneholder historien om profeten og Ahlulbayt (fvmd). Du kan lese dua på norsk og arabisk. Last ned Veien Til Allah app idag. Tilgjengelig både på Google Play og App Store.