Navn: Fatima (sa)
Tittel: Al-Zahraa
Fars navn: Mohammad Ibne Abdullah (fvmh)
Mors navn: Khadijah (sa) bint Khuwalid
Født: I Mekka, den 20. Jumada Al-Thani (615 e.Kr.), fem år etter at Profeten Mohammad (fvmh) offentliggjorde sitt profetskap. 
Død: 14. Jumada Al-Awwal 11 e.h. (år 632 e.Kr. ), hun ble bare 18 år gammel. 
Hadzrat Fatimah (sa) var den eneste datteren til Profeten (fvmh) og Khadija (as).


Khadijah (sa) har fortalt følgende detaljer om fødselen til Fatima Al-Zahraa (sa):
Den dagen Fatima (sa) skulle bli født spurte jeg mine nærmeste naboer (qurayshite damer) om de kunne komme og hjelpe meg. De sa de ikke ville hjelpe meg siden jeg støttet Mohammad (fvmh), og mente at jeg hadde sviktet dem ved å gjøre dette. Jeg ble urolig for en stund, da jeg til min store overraskelse fikk øye på fire høye damer med lys rundt seg og som kom mot meg.

Når de så at jeg var oppgitt, sa den ene damen: «O Khadijah, jeg er Sarah (as), moren til Ishaq, og de andre tre er Maria (as), moren til Kristus, Asiyah datteren til Muzahim (as), og Umm Khulthum, søsteren til Moses. Vi har alle fire fått ordre fra Allah for å hjelpe deg, med den viten vi har.» 

Etter å sagt dette til meg, satte de seg ned rundt meg og hjalp til med sin viten om fødsel, til Fatima (sa) var født. Hadzrat Khadija (sa) døde da Fatima (sa) bare var fem år. Deretter ble hun oppdratt av Profeten. 

Applikasjon “Veien til Allah” er et håndholdt bibliotek kombinert med verktøy som kan brukes til bønn, som bønnetider, qibla kompass og taqibaat dua. Biblioteket inneholder historien om profeten og Ahlulbayt (fvmd). Du kan lese dua på norsk og arabisk. Last ned Veien Til Allah app idag. Tilgjengelig både på Google Play og App Store.