Navn: Hassan
Tittel: Al-Mujtaba
Kallenavn: Abu Mohammed
Født: 15. Ramadhan år 3 (e.h.) i Medina
Fars navn: Imam Ali (as)
Mors navn: Fatima datter av profeten Mohammad (fvh)
Død: Han døde i en alder av 46, i Medina. Den 28. Safar år 50 (e.h.) ble han forgiftet.
Begravd: Medina, på et sted kalt Jannat-ul-Baqi.

 


 

Imam Hassan (as) var Alis og Fatimas (as) eldste sønn. Da Profeten (fvmh) hørte om den gledelige nyheten, om barnebarnets fødsel, besøkte han sin datters hus. Profeten (fmvh) holdt det nyfødte barnet i armene, resiterte Adhan og Iqamah, henholdsvis i hans høyre og venstre øre, og i overensstemmelse med Allahs (swt) befaling kalte Profeten (fvmh) barnet for Hassan.

 


 

BARNDOM
De første syv årene var han under Profetens (sa) velsignelse og oppmerksomhet, noe som ga ham de mektigste egenskapene. Profeten (fmvh) fortalte ham om guddommelig kunnskap, toleranse, intelligens, visdom og tapperhet.

Å være ufeilbarlige ved fødsel og prydet med himmelske kunnskap fra Allah (swt), fikk han gjennom sin innsikt, tilgang til kendeal-lawhu ‘l-mahfuz (Den Beskyttende Tavle, der alle menneskets handlinger er skrevet ned etter Allah’s (swt) vilje i ubestemt tid).

Den hellige Imam (as) fikk umiddelbar kjennskap til alt innhold, i alle Koranens vers, som ble åpenbart til Profeten (fvmh) da han fortalte dem til sine tilhengere.

Til Profetens (fvmh) store overraskelse, resiterte også datteren Fatima (sa) alltid de eksakte og nye åpenbaringene, før han hadde fortalte det til henne. Da han forhørte seg med henne, om hvor hun hadde hørt dette, informerte hun at det var gjennom Imam Hassan (as).


PÅMINNELSEN OM ALLAH
Den hellige Imam (as) viet seg selv til bønn i en slik måte at alle områder av kroppen som kom i kontakt med bakken under bønn, bar arr og merker på grunn av hans kneling (legge seg ned på bakken med hodet i kontakt med jord ).

Det meste av natten tilbrakte Imam Hassan i bønn. Betydningen av hans bønn, absorberte hans følelser i en så ydmyk grad at tårene rant nedover kinnet hans i frykt for Allah (swt). Da han begynte med rituelle vasking, ristet han med frykt for Allah (swt) og hans ansikt ble blek da han skulle begynne å be.


HANS GUDSFRYKTIGHET OG TRIVSEL
Imam Al-Hassan (as) hadde alle slags skatter tilgjengelige og kunne godt ha hatt et luksuriøst liv, men i stedet brukte han det til forbedring av fattige forhold.

Han var så omsorgsfull og høflig, at han nølte aldri med å sitte med tiggere i byen og ferdselfarere i Medina, for å svare på deres religiøse spørsmål.

Gjennom sin hjertelige holdning og gjestfrihet, lot han aldri de som var hans underlegne føle seg mindre i status. 
 


 

LEDERSKAPET (IMAMAT) 
Da Profeten (fvmh) døde, fulgte det en mørk tid. Men selv under slike revolusjonære faser, holdt Imam Hassan (as) seg for å forkynnelsen av islams fredelige budskap og Profetens (fvmh) lære, sammen med sin far Imam Ali (as).

Vår andre Imam, Hasan ibn Al-Ali (as), som var storebroren til Imam Husain (as), ble valg som Kalif av folket og som den rettige messige lederen av Allah (swt), den 28. Januar 661 e.kr (21 Ramadhan 40 EH), etter Imam Ali (as) martyrium. Imam Hasans styret varte ikke så lenge, da Muawiya skremte, drepte eller bestikket mange av mennene Imam Hasan (as) skulle regjere med. Gjennom å bli undertrykt og leve et liv i fare, gikk Imam Hasan (as) med på å inngå en avtale med Muawiya som inneholdt, rettferdige og religiøse prinsipper. Men som sønn av Abu Sufyan, var det klart at Muawiya ikke skulle holde avtalen. Her er avtalen punktvis, slik at dere kan forstå hva slags menneske Imam Hasan (as) var:

1. Muawiyah skulle regjere etter den hellige Koranen og læren til Profeten (saw), under de områdene han kontrollerte.

2. Muawiyah skulle ikke utnevne sin etterfølger.

3. Befolkningene i Syria, Irak, Hijaz og Yemen skulle leve et trygt liv.

4. Livene og eiendelene til følgerne av Imam Ali ibn Abi Talib (as), skulle forbli trygge, uansett hvor de måtte befinne seg.

5. Muawiya skulle ikke prøve, verken i offentlighet eller i hemmlighet, å true, skade, terrorisere eller drepe Imam Hasan (as) og Imam Husain (as), eller noen av de andre slektningene til Profeten (saw).

6. Gi slutt på det dårlige ordbruket om Imam Ali ibn Abi Talib (as) under bønnen i hovedmoskeen i Damaskus. (Dette var en ordre Muawiya hadde gitt til alle bønnlederne, om at de skulle forbanne Imam Ali under bønnene deres. Muawiyah forklarte bønnlederne om at dette var læren til profeten. Folk som glemte å forbanne Imam Ali under bønnen, gjentok bønnene, fordi de trodde at bønnen ikke var fullført).

 


 

MARTYRDOM
Uten tvil, var det klart at Muawiya ikke skulle holde avtalen. Han lurte Imam Hasan (as) kone, Ju’da, til å forgifte Imam Hasan (as) med belønningen om at hun skulle få gifte seg med sønnen til Muawiya, Yazid. Derfor drepte Ju’da Imam Hasan (as) den 30. Mars 670 E.kr (28. Safar 50 EH). Men som vi vet, så var ikke Muawiya særlig kjent for å holde avtaler, og det samme skulle skje Ju’da- Hun satt igjen med ingen ting!

Hans båre ble skutt av fiendens piler. Da den skulle tas til begravelse ved siden av Profetens (sa) hellige grav gikk flere imot og forbød dem i å gjøre dette. På grunn av dette, ble Imamens lik båret til Jannatul-Baqi’ i Medina, hvor begravelsen fant sted.


Både sunni- og shia-kilder, har videreført denne uttalelsen fra Profeten (sa), som angår Imam Hassan og Imam Hussein (as):

‘Disse er (mine) to barn, er ledere, selv om de står opp eller setter seg ned.’

Applikasjon “Veien til Allah” er et håndholdt bibliotek kombinert med verktøy som kan brukes til bønn, som bønnetider, qibla kompass og taqibaat dua. Biblioteket inneholder historien om profeten og Ahlulbayt (fvmd). Du kan lese dua på norsk og arabisk. Last ned Veien Til Allah app idag. Tilgjengelig både på Google Play og App Store.