Navn :   Husain
Tittel :  Sayyid-ush-Shohada
Født :   3. Shaban år 4 (e.h.) i Medina
Fars navn :  Imam Ali (as)
Mors navn :  Fatima datter av profeten Mohammad (fvh)
Død :   Han døde i en alder av 57, i Karbala som ligger i Irak. Han ble drept den 10. Muharram år 61 (e.h.) av Yazid og hans hær. Yazid var sønn av Muawiya. 
Begravd :  Karbala


SLAGET VED KARBALA
Imam Hussain (a.s) var profetens barnebarn. Han var sønn av Imam Ali (a.s) og Fatima (a.s). Imam Hussain ble verdsatt og respektert høyt av profeten allerede fra barndommen. Slaget i Karbala fant sted 61 år e.h. Dette slaget har bakgrunn i konflikten mellom Imam Hussain (a.s) og daværende syrisk konge Yazid, som var sønn av Muawia. Etter at Uthman (3. khalif) døde, utnevnte Muawia seg selv til khalif. Han bygget opp sitt eget maktapparat i Damaskus. Etter at Muawia døde overtok hans sønn Yazid tronen. Ettersom selvutnevnelsen til Muawia ikke var folkebestemt, ble maktovertakelsen aldri legitimert. De fleste muslimene på den tiden anerkjente ikke Muawias styre. Siden Muawias styre var ulovlig ble også Yazids styre aldri legitimert. Dette ønsket Yazid å gjøre noe med.

 

Imam Hussain (a.s) var den mest prominente personligheten innen islam på den tiden. Hvis Imam Hussain (a.s) aksepterte Yazids styre ville de fleste muslimene også akseptere ham. Yazid ville forandre på religionen, han tillot flere ting som var haram i islam. Dessuten økte også urettferdigheten og undertrykkelsen i samfunnet på den tiden. Imam Hussain (a.s) nektet å bøye seg for å støtte Yazid. Grunnen til det var at Imam Husain (a.s) mente at Yazid ikke fulgte Koranen og Mohammads lære. Benektelsen førte til at Yazid ville ha Imam Hussain (a.s) henrettet. Profetens dattersønn reiste fra Medina til Mekka, og deretter fra Mekka til Karbala. I Karbala ble Imam Hussains følge omringet av Yazids hær. Imamen hadde også kvinner og barn med seg i karavenen. De møtte en hær på flere tusen mann. Fra syvende muharram år 61 e.h fikk ikke Hussains følge mat og vann. Den tiende muharram ble Imam Hussain (a.s) og flere i hans følge drept. Alle disse blir hedret som martyrer. Flere kvinner og barn av Hussains familie og venner ble fanget og fengslet.

Imam Hussain (a.s) ofret seg for å redde den rette læren om Muhammads (fvh) religion. Hvis Imam Hussain (a.s) hadde akseptert Yazid, ville islam blitt helt forandret. Når shiamuslimene feirer sørgehøytiden i muharram måneden er det for å minnes den urettferdigheten og barbari som Imam Hussain (a.s) og hans følge ble utsatt for, og for å minnes Imam Hussains (a.s) martyrium.


 


 

Applikasjon “Veien til Allah” er et håndholdt bibliotek kombinert med verktøy som kan brukes til bønn, som bønnetider, qibla kompass og taqibaat dua. Biblioteket inneholder historien om profeten og Ahlulbayt (fvmd). Du kan lese dua på norsk og arabisk. Last ned Veien Til Allah app idag. Tilgjengelig både på Google Play og App Store.