Navn :   Mohammad
Tittel :  Al-Baqir
Født :   1. Rajab år 57 (e.h.) i Medina
Fars navn :  Imam Zain-ul-Abideen (as)
Mors navn :  Fatima datter av Imam Hasan (as)
Død :   Han døde i en alder av 59, i Medina. Den 7. Zilhajj år 114 (e.h.). Han ble forgiftet av Hisham bin Abdul Malik. 
Begravd :  Medina, på et sted kalt Jannat-ul-Baqi.


FØDSEL OG OPPVEKST 
Imam Mohammed Baqir er den femte imamen. Hans kallenavn var Abu Jaffar og hadde den tittelen »al-Baqir». Hans mor var datter av Imam Hassan (AS). På denne måten var han den eneste imamen som var knyttet til Fatima Al-Zahraa (as), fra både fars og mors side.

Imam Mohammad Baqir (as) vokste opp i Imam Hussein (AS) hellige hus i tre år. I 34 år var han under farens oppmerksomhet, Imam Zain-ul-Abedeen (as).

Den hellige imamen var til stede i Karbala da hans bestefar Imam Hussein (as), ble massakrert sammen med resten av hans følgesvenner.

Han led også med sin far og Ahlulbayts (as) kvinner i hjerteløs fengsel, som Yazid sønn av Muawiyah hadde befalt. Etter tragedien i Karbala, brukte Imam Mohammad Baqir tiden for å forkynne islam til de som manglet rettledning.

Umayyadene hadde allerede mistet sin tro siden Yazid sønn Muawiyah hadde drept Imam Hussein (as). Yazid innså selv at han hadde begått en fryktelig handling og det fikk konsekvensene under hans tid som hersker. Hans sønn, Muawiyah nektet å godta tronfølgingen etter hans far Yazid, og sa:

«Jeg kan ikke tjene en slik trone, som er oppført på grunnlag av undertrykkelse og tyranni.»

Ibn Hajar al-Haytami, som er en kjent sunni lærd, sier:

«Imam Mohammad Albaqir har avslørt hemmeligheter av all kunnskap og visdom, og  religiøst åndelighet. Ingen kan benekte hans opphøyet karakter, hans Gud ga han kunnskap, han brukte sitt liv i spredningen av denne kunnskapen. Han var en hellig og en talentfull åndelig leder og av denne grunn fikk han også tittelen »al-Baqir». Godhjertede, plettfrie i dens egenskaper, hellig av sjel og edel i naturen; Imam tilbrakte all sin tid i underdanighet til Allah (swt) og Profetens (fvmh) lære. Det ligger utenfor menneskelig makt å finne ut hvor dypt inntrykk av kunnskap og veiledning han ga sin trofaste tilhengere. Hans meninger om hengivenhet og avholdenhet, kunnskap og visdom, religiøs gjennomføring og underkastelse til Allah (swt), er så stort i omfang at ingen bok ville være nok til å dekke dem alle. «

I sin personlig renhet og det hellige karaktertrekk var Imam Mohammad Albaqir (as) av samme art som Profeten (fvmh) og hans oldefar Imam Ali (as). Hans formaninger opprettet en åndelig sensasjon blant muslimer generelt. Han var ikke bare gjestfrie mot sine fiender, men pleide til å med rettlede dem på den sanne vei. Han oppfordret folk til å arbeide hardt for sitt daglige levebrød.

Imam Mohammad Albaqir (as) ga kall majalis (islamsk møter) som var svært viktig om minne til Imam Hussein (AS) martyrium. Kumayl sønn av Zayd Alasadi, en av de mest kjente moderne og talentfulle poeter, pleide å resitere dikt om Imam Husain (as) i de islamske møtene. Slike islamske møter, var også ordnet på vegne av Imam Jaffar Sadiq (as) og Imam Ali (as), den sjette og åttende imamen.


DØD OG BEGRAVELSE 
Imam Mohammad Albaqir (as) preknet fredelig fram til år 114 e.h. 7. Dħul-Hijjah. Han ble forgiftet av hersker Hisham sønn av Malik Abdil, og ble 57 år gammel.

Begravelsebønnen ble resitert av hans sønn. Imam Jaffar Sadiq (as) som ble den sjette imam. Kroppen hans er stedt til hvile i Jannatul-Baqi i Medina.


EN HADITH BERETTET FRA IMAM MOHAMMAD BAQIR (AS):

«En som er ulydig mot Allah, har ingen kjennskap til ham.»

Applikasjon “Veien til Allah” er et håndholdt bibliotek kombinert med verktøy som kan brukes til bønn, som bønnetider, qibla kompass og taqibaat dua. Biblioteket inneholder historien om profeten og Ahlulbayt (fvmd). Du kan lese dua på norsk og arabisk. Last ned Veien Til Allah app idag. Tilgjengelig både på Google Play og App Store.