Navn :   Mohammad
Tittel :  At-Taqi, Al-Jawad
Født :   10. Rajab år 195 (e.h.) i Medina
Fars navn :  Imam Ali Ridha (as)
Mors navn :  Khaizran
Død :   Han døde i en alder av 25, i Kadhmain. Den 29. Dhul Qadah år 220 (e.h.). Han ble forgiftet av Mottasim.
Begravd :  Kadhmain, Baghdad

Imam Muhammad Aljawad (AS) er den niende imam i den hellige rekken. Den niende imam ble født i Medina. Han vokste opp hos sin hellige far i fire år som ga han all kunnskap om det guddommelige lære. På grunn av vanskelige politiske forhold migrerte hans far fra Medina til Khorasan (Iran), og etterlot sønnen i Medina. Imam Ali Redha (as) var klar over den regjerende kongens svikefulle personlighet, og var sikker på at han ikke ville vende tilbake. Før hans avgang fra Medina, erklærte han sin sønn Mohamad Aljawad (as) som hans etterfølger.

LEDELSEN
Imam Ali Redha (as) ble forgiftet 17 Safar 203 AH. Samme dag ble ansvaret for det hellige lederskapet gitt til imam Mohamad Aljawad (as). I en alder av åtte, var det ingen tvil om at den unge imamen nådde flere høyder innenfor kunnskap og praktisk prestasjoner. Det var ikke lenge før han begynte å diskutere med sin tids forskere angående fagfeltene ”fiqh”, ”hadith” og ”tafsir”. En velkjent hendelse kan nevnes:
Folk ønsket å undersøke imamens kunnskaper innenfor religionen. Det ble derfor arrangert et stort møte og Yahya bin Aktham ble valgt til å utspørre imamen. Yahya var en anerkjent vitenskapsmann, høytstående dommer og den fremste juristen i Bagdad. Folk lurte på hvordan et lite barn kunne konkurrere mot den erfarne dommeren i religiøse lover.

Yahya bin Akhtam stilte imamen følgende spørsmål: ” Hvordan skal man forholde seg til en pilegrimer som jakter ikledd ihram?” (Ihram er den hvite klesdrakten pilegrimen bruker i Mekka. Når en pilegrimer har ihram på seg kan han ikke jakte ifølge muslimsk lov. )
Imamen svarte: ” «Spørsmålet ditt er uklar og villedende. De burde i hvertfall nevnt  om han jaktet i Kaaba området, eller utenfor, om han er en lærd person eller analfabet. Om han hadde gjort dette for første gang  eller flere ganger,hva slags dyr offeret var, om byttet var liten eller stor, om jakten var på dagen eller natten,om han angret eller fortsatte å jakte, om han jaktet i det skjulte eller  offentlig, var han ikledd ihram pga Umrah eller Hajj? Dersom disse punktene ikke tas til betraktning og forklares kan det ikke være noen spesifikk svar på spørsmålet. »  Folk ble målløse etter å ha hørt dette svaret og dette viste den kun en del av den enorme kunnskapen imamen hadde.

Imam Muhammad Aljawads (as) levetid var minst av alle imamer. Han ble imam som åtteåring og forgiftet 25 år gammel. Likevel hadde han flere litterære prestasjoner og tilegnet enorm respekt. Aljawad var kjent for å vise høflighet til enhver, hjelpe de trengende og foreldreløse, fattige og hjemløse.

LIVSLØP
Kong Almamun forgiftet den åttende imam da han selv følte seg og sin trone truet. (Les under 8.imam). Folket mistenkte kongen for å stå bak drapet. For å skjule sin ugjerning og samtidig ”vise sin hengivenhet” til Ahlulbayt bestemte kongen at hans datter Umm al-Fadl skulle gifte seg med den niende imam. Dette var årsaken til at imam Aljawad ble tilkalt fra Medina til Irak. (Almamun påtvang nærmest dette ekteskapet på vår niende imam.)

Den niende imam ble forgiftet da han var 25 år av kongen Almutassim, som overtok etter Almamun.

Applikasjon “Veien til Allah” er et håndholdt bibliotek kombinert med verktøy som kan brukes til bønn, som bønnetider, qibla kompass og taqibaat dua. Biblioteket inneholder historien om profeten og Ahlulbayt (fvmd). Du kan lese dua på norsk og arabisk. Last ned Veien Til Allah app idag. Tilgjengelig både på Google Play og App Store.