Navn: Hasan
Tittel: Al-Askari
Født: 10. Rabi-ul-Akhar år 232 (e.h.) i Medina
Fars navn: Imam Ali Naqi (as)
Mors navn: Saleel
Død: Han døde i en alder av 28, i Samarra. Den 8. Rabi-ul-Awwal år 260 (e.h.). Han ble forgiftet av Motamad. 
Begravd: Samarra, Irak


NAVNGIVELSE
Når Imam Hasan Askari (as) ble født sa hans far at det var bestemt på forhånd av profeten (fvh) at barnet skulle hete Hasan. Det var alminnelig kjent at siste imams far skulle hete Hasan og at man så frem til at 12. Imamen skulle være blant sønnene til Imam Hasan (as).


HANS MOR
Moren til Imam Hasan, Saleelulail (eller Hudaitha) var en tjener av den 10.Imam, som er Imam Ali Naqi (as). Hun ble frigjort og senere giftet 10. Imam seg med henne. Imam Ali Naqi (as) sa til henne at hun var fri fra alle synder, og at hun var en av de rettledet.


TO HISTORIER FRA BARNEDOM

1) Fall i brønn
Da Imam Hasan Al-Askari (as) var et lite barn falt han ned i en brønn som var i nærheten av huset.  Hans far Imam Ali Naqi (as) var opptatt i bønn og la ikke merke til kvinnenes sørg. Når han ble ferdig med bønnen. Spurte han hva som hadde skjedd, og det ble fortalt at Imam Hasan Askari (as) hadde falt. Faren dro mot brønnen og vannet steg med en gang og alle så at 11. Imam satt fredelig på vannet og lekte.

2) Redselen for Allah i hans barnedom
Under barnedommen opplevde tilhengere av Ahlulbayt (as) at Imam Hasan Askari (as) gråt blant barn som lekte. En av dem nærmet seg Imam Hasan (as) og spurte om årsaken til hvorfor han gråt og om han ville ha noen å leke med. Imam Hasan Askari (as) svarte tilbake : ”Tror du jeg gråter for at jeg ikke har noen å leke med? Vi (med det menes Ahlulbayt)  er ikke skapt til å leke, men kun for tilbe Allah (swt) og søke etter kunnskap. ” Tilhengerne spurte Imam hvor han hadde lært dette, og Imamen henviste dem til verset fra Koranen: Trodde dere at Vi skapte dere for moro skyld, og at dere ikke ville bringes hjem til oss?» 23:115. Men tilhengerne spurte hvorfor han var så bekymret i så ung alder. På det svarte vår Imam Askari (as) alderen har ingen betydning.

 


 

ET LIV I TAQIYAH
Gjennom sine syv år som Imam for folket, var han under restriksjoner beordret fra kalifatet, og levde et liv i taqiyah, dvs. skjult og hemmeligholdt. Han hadde ingen kontakt med befolkningen, men kun elitene blant shiamuslimene, da han tilbrakte livet i fangenskap.

Det var ekstrem undertrykkelse på den tiden fordi shiamuslimske befolkningen hadde nådd et betydelig antall og hadde fått en viss makt. Derfor var også Imamen i konstant overvåkning av Khalifatet. Datidens kalif hadde avgjort at han ville sette en stopper Shiamuslimene lederskap. Dette fordi at det var kjent fra både Profetens (fmvh) utsagn og gjennom Imamenes at det ville komme en 12. imam.

 


 

DØD
Imam Hasan Askari (as) døde i en alder av 28, i Samarra. Den 8. Rabi-ul-Awwal år 260 (e.h.). Han ble forgiftet av Motamad.

Applikasjon “Veien til Allah” er et håndholdt bibliotek kombinert med verktøy som kan brukes til bønn, som bønnetider, qibla kompass og taqibaat dua. Biblioteket inneholder historien om profeten og Ahlulbayt (fvmd). Du kan lese dua på norsk og arabisk. Last ned Veien Til Allah app idag. Tilgjengelig både på Google Play og App Store.