Navn :   Mohammad
Tittel :  Al-Mahdi, Sahib-ul-Asr, Al-Hujjat, Al-Qaim
Født :   15. Shaban år 256 (e.h.) i Samarra
Fars navn :  Imam Hasan Askari (as)
Mors navn :  Narjis Khatoon


PROFETIEN
Slik Profetens (fvmh) ankommelse var forutsett lenge før av de tidligere Profetene (as), på lik måte var nyhetene omkring den tolvte imamen (as) fødsel forutsett av den hellige Profeten Mohammad (fvmh).

Det finnes flere beretninger i denne konteksten sitert fra Profeten (fvmh). Man finner det i Masanid-, Sihah- og Akhbar-bøgene. Det er velkjent hos både Shia- og Sunni muslimer. Hos sunnimuslimene, er de nevnt i «al-Bayan fi Akhbar Sahibi ‘z-Zaman» av al-Hafiz Mohammad sønn av Yusuf al-Shafri’i og «Dhikriyyatu’ l-Mahdi» av Abu Dawud og as-Sunan av Ibn Majah. Alle nevnte bøker innbefatter beretningene som på Imam Mahdi’s ankomst før Dommens dag.


NAVN OG FØDSEL
Imam Mahdi (as), som normalt nevnes ved tittelen Imam al-Asr (tidenes Imam), er sønn av den ellevte Imam Hasan Askari (as). Hans navn, er den samme som Profetens (fmvh).

Imam Mahdi ble født i Samarra året 255 e.h. (året 869 e. Kr). Han levde under sin fars beskyttelse helt til faren hans ble martyr. Imam Mahdi var skjult fra folks nærvær og kun de nærmeste blant shia-muslimene hadde tilgang til å se ham.

Etter hans fars død, ble han erklært som Imam, og via gudommelig befaling ble han skjult for omverdenen (ghaybah). Deretter åpenbarte han seg kun for sine stedfortredere og selv da kun under usedvanlige omstendigheter.


IMAMS STEDFORTREDERE
Imam Mahdi (as) valgte Othman bin Said-Amri som stedsfortreder. Han var en av de tette følgelsesvennene til faren og farfaren til Imam Mahdi (as). Han var dessuten optimistisk og pålitelig venn. Gjennom sin stedfortreder, kunne Imam Mehdi (as) svare på befalingene og spørsmålene som shia-muslimene stilte. Etter Othman bin Said-Amri, ble hans sønn Mohammad bin Othman erklært som stedfortreder for Imam Mahdi (as) til folket. Etter det ble Abul-Qasim al-Hosayn bin Ruh an-Nawbakhti erklæret som stedfortreder for Imam Mahdi (as). Etter hans død, ble Ali bin Mohammad as-Samuri valgt til å være Imam Mahdi’s (as) stedfortreder i samfunnet.

Noen dager før Ali bin Mohammad as-Sanuris dødsfall året 939 e. Kr., uttalte Imam Mahdi (as) at Ali bin Mohammad as-Samuri skulle bli drept av fiendene. Etter Ali bin Mohammad as-Samuris død ble det ikke erklært noen andre stedfortreder, og Imam Mahdi (as) gikk i skjul fra omgivelsene, og er fortsatt i skjul den dag idag. Han vil vende tilbake når Allah befaler om det.

Imam Mahdi’s (as) skjuletid er delt i to forskjellige perioder; den første med sin fire stedfortredere i samfunnet, kalt ghaybat al-sughra, som begynte året 872 e. Kr og tok slutt året 939 e. Kr. Den andre perioden, kalt ghaybat al-kobra, startet år 939 e. Kr og vil fortsette så lenge Gud ønsker. I en beretning fra Profeten (fvmh), som alle er enige i;

«Hvis det var bare en dag igjen i denne verden, da Gud ville forlenge den dagen før han sender en mann fra min fellesskapet og min husstand.  Hans navn vil være det samme som min.  Han vil fylle jorden med rettferdighet slik det ble fylt med undertrykkelse og tyranni.»


IMAM MAHDIs (AS) ANKOMST
I de forskjellige religionene, som er representert i denne verden, som hinduismen, buddhismen, jødedommen, kristendommen, zoroastrianismen og islam, er det befestet at en som kommer til fremtiden som vil være menneskehetens frelser. Profeten Mohammad (fvmh) har sagt at: ”Mahdi er fra min avkom”.

Det er tallrike beretninger som forekommer i kildene hos både sunni- og shiamuslimer om Profetens (fvmh) og Imamenes (as) utsagn om tilbakekomsten av Imam Mahdi (as) og at han er fra Profetens (fvmh) slekt og Imam Hasan Al-Askais (as) sønn.

Det åttende Imam Ali Redha (as) har sagt:
”Imamen etter meg, er min sønn Mohammad, og etter ham, hans sønn Ali, og etter ham, hans sønn Hassan, og etter Hassan, hans sønn Hujjatu al-Qa’im, som er ventet..” Videre forteller Imam Ali Redha (as) om siste Imams ankomst. Han hørte fra sin far som igjen hørte fra sin far, og opp til første Imam Ali (as) som hørte det ble spurt Profeten (fmvh): “ O Guds Profet, når vil Al-Qa’im som er fra deres familien gjenkomme?”, Han (fvmh) sa: “Hans sak er som Timens (oppstandelse); “De spør deg om timen, om når den skal inntreffe. Si: «Kunnskap om dette beror hos Herren alene. Han alene lar den inntreffe i sin tid. Tungt hviler den over himmel og jord. Plutselig vil den komme over dere!» De spør deg som om du skulle være underrettet om den. Si: «Kunnskap om dette beror hos Gud alene, men folk flest vet ikke dette.»” (7:187).

 


 

I følge Shia tro lever han fortsatt i “skjul”. Han vil komme før dommens dag og skape rettferdighet på jorda.

Applikasjon “Veien til Allah” er et håndholdt bibliotek kombinert med verktøy som kan brukes til bønn, som bønnetider, qibla kompass og taqibaat dua. Biblioteket inneholder historien om profeten og Ahlulbayt (fvmd). Du kan lese dua på norsk og arabisk. Last ned Veien Til Allah app idag. Tilgjengelig både på Google Play og App Store.