Bibelsk navn: Adam

Tittel: Safiyullah (Allahs utvalgte), Khalifatullah (Allahs Khalifa) 

Barn: Habil (Kain), Qabil (Abel) og Sheet (Set). (Gjennom historiske kilder, får vi vite at Adam (as) hadde flere unger, men vi vet ikke navnet på dem.)

Referanse i Koranen: [2:30-38], [3:33], [3:59], [5:27], [7:11], [7:19-27], [17:61], [18:50], [20: 115-123]

Gjennom historiske kilder får vi vite at Allah (swt) skapte Adam (as) fra en leirklump.  Deretter blåste Han sjel inn i denne leirklumpen som skulle bli det første mennesket på denne jord. 

Allah (swt) sa til alle englene om å gjøre Sajda (å bøye seg) for Adam (as). Alle englene bøyde seg for Adam (as) utenom Satan (Han var en Jinn som levde blant alle englene, også kjent som Iblis). Satan sa at han var bedre enn skapelsen til Allah (swt) siden Adam (as) var skapt av leiret, mens Satan var skapt av ild. Satan ble sendt ut av Paradiset. Men siden Satan hadde tilbedt Allah (swt) i flere tusen år, fikk han tillatelse til å eksistere helt til dommedagen.

 

Adam (as) og hans kone Hawwa (as) (også kjent som Eva) fikk beskjed av Allah (swt) om å leve i den fruktbare hagen i Paradiset. De fikk lov til å spise alle fruktene som vokste i Paradiset, utenom et spesielt tre og dets frukt.

Satan var sur og sjalu på Adam (as), siden Satan ble sendt ut av Paradiset. Slik man får vite gjennom barndommen, Satan frister mennesker til å utføre handlinger som får et mennesket lengre unna Allah (swt). Det samme gjorde Satan med Adam (as). Satan sa til Adam (as) og Hawwa (as) om at han var deres venn, og at han ville deres beste. Den onde Satan lurte Adam (as) og hans kone, Hawwa (as), til å spise fra det treet som Allah (swt) hadde sagt de ikke kunne spise fra, for det ville få dem til å bli som englene. 
Profeten Adam(as) og Hawwa (as) ble lurt, og de spiste fra dette treet. Med en gang de hadde spist fra dette treet, innså de at de hadde begått en feil. De vendte seg til Allah (swt) og søkte etter Hans Tilgivelse. Den Barmhjertige Allah (swt) tilga dem, og ba Adam (as) og hans kone, Hawwa (as), om å forlate paradiset og leve resten av deres liv på jorden, der de skulle tilbe Allah (swt) og holde seg unna Satan. Så lenge Adam (as) og Hawwa (as) tilba Allah (swt), ville Satan holde seg unna dem.

Det første stedet Adam (as) satte steget sitt på jorden, het Arafa (et sted i Saudi Arabia, noe den gjør idag også). Det var på fjellet kalt Jabal ul- Rahma. På dette fjellet gråt Adam (as) for sin feil, og søkte etter Allahs (swt) tilgivelse. Allah (swt) tilga ham. Fra Arafa dro Adam (as) og Hawwa (as) til Mekka gjennom Muzdalifa og Mina (byer i Saudi Arabia).
For å fortjene tilgivelsen, ba Allah (swt) Adam (as) om å gjøre Tawwaf (å kretse rundt) rundt det stedet der Kaba (den sorte steinen i Mekka) skulle stå. Engelen Gabriel (as) tegnet en firkant som viste hvor Kaba skulle være, og hvor Adam (as) skulle gjøre sin Tawwaf.

Hawwa (as) ble bedt om å forlate Adam (as), og klatre opp til fjellet, Marwa. Etter at Adam (as) hadde fullført sin Tawwaf begynte han å se etter Hawwa (as).  Han klatret opp til det nærmeste fjellet nær Kaba, som var Saffa fjellet. Fra Saffa så han sin kone, Hawwa (as), som satt på det andre fjellet, Marwa. Adam (as) begynte å bevege seg mot henne, men ble bedt av Allah (swt) om å klippe sine negl og hår, som han hadde latt vokse ettersom Adam (as) sørget over å begått en feil. Allah (swt) ba Adam (as) også om å utføre en annen Tawwaf (Tawwaf ul- Nisa). Dette er kjent som den første Ummra (ikke-obligatoriske pilegrimsreisen som kan utføres når som helt på året, sammenlignet med den obligatoriske pilegrimsreisen som utføres i den tolvte måneden i den islamske kalenderen).


Habil og Qabil

Bibelsk navn: Habil (Kain) og Qabil (Abel)

Referanse i Koranen: [5:27-31]

Profeten Adam (as) og hans kone, Hawwa (as), hadde to sønner som het Habil (Kain) og Qabil (Abel). Habil var en gjeter mens Qabil var en bonde. Allah (swt) hadde sendt dem koner fra paradiset. Da Profeten Adam (as) bestemte at Habil skulle være hans etterkommer, ble Qabil veldig sur og sjalu. Derfor bestemte Adam (as) seg for at de skulle ofre noe i Allahs (swt) navn, slik at den ofringen som ble godtatt av Allah (swt), skulle få bli Adams (as) etterkommer.

Habil ofret de beste sauene han hadde, mens Qabil ofret noen av sine frø. Allah aksepterte Habil sin ofring. Qabil ble så sjalu at han drepte broren sin. Han visste ikke hva han skulle gjøre med kroppen til Qabil. Det var da Allah (swt) sendte ned to kråker som viste Qabil hvordan han skulle begrave sin bror. Qabil etablerte sin famile langt øst i Eden, og avdyrket ilden.

Da Profeten Adam (as) fikk vite om drapet på hans sønn, Habil, sørget han mye. Allah  (swt) ga han derfor enda en sønn med navnet Sheeth.

Applikasjon “Veien til Allah” er et håndholdt bibliotek kombinert med verktøy som kan brukes til bønn, som bønnetider, qibla kompass og taqibaat dua. Biblioteket inneholder historien om profeten og Ahlulbayt (fvmd). Du kan lese dua på norsk og arabisk. Last ned Veien Til Allah app idag. Tilgjengelig både på Google Play og App Store.