Bibelsk navn: Enosj

Fars navn: Jared bin Mahaleel bin Cainan bin Enos bin Sheeth bin Adam (as). (bin=sønn av)

Referanse i Koranen: [19:56], [21:85]

Ut i fra historiske kilder, får vi vite at Idrees (as) var den første som introduserte mennesket for forskjellige kunst blant annet skriving, lage våpen, veie med vekt og skredderi. Det var Idrees (as) som lærte folket om relasjonene med planetene og solen, og han rettledet mennesket til å tro på Allah (swt).

Vi får vite fra Imam Jafar Al- Sadiq (as) at Idrees (as) pleide å sitte i moskeen og sy, og samtidig som han utførte sine bønner.

Det forekommer i en Hadith at en ond konge levde under tiden til Idrees (as). En dag tok denne kongen seg en spasertur. Det var da han fikk øye på en vakker hage. Den onde kongen sa til eieren av denne hagen om å gi denne hagen til han. Men eieren sa at han ikke kunne gi den, da han var avhengig av å gi levebrød til sin kone og barn fra denne vakre hagen. Dette fikk kongen til å bli sur. Kongens hustru, også et ondt menneske, foreslå til kongen om at han skulle finne noen mennesker som kunne vitne om at eieren av hagen var imot kongen, slik at eieren av hagen kunne bli stemplet som forræder og deretter drept. Den stakkarslige eieren av hagen ble drept.  Allah (swt) sendte Profeten Idrees (as) til denne kongen for å advare han om straffen som ventet han på grunn av hans synd. Den onde kongen ba Profeten Idrees (as) om å forsvinne, ellers ville han også bli drept av folket. Profeten Idrees (as) forlot stedet, og gjemte seg i en grotte, der han ba til Allah (swt) om å straffe dem. Folket i denne landsbygda, der kongen også levde, ble straffet med tørke for 20 år. Beboerne av landsbygda tålte ikke dette, og begynte å angre for sine handlinger, og begynte å søke etter Allahs (swt) tilgivelse. Allah (swt) tilga dem, og det begynte å regne. Dermed returnerte Profeten Idrees (as) tilbake til landsbygda.

Profeten Idrees (as) var en sterk troende. Han pleide å be så mye at englene undret seg over det. En gang ville dødsengelen, Izraeel, besøke Idrees (as). Allah (swt) ga dødsengelen tillatelse til det, og sendte han ned til Idrees (as) i form av et menneske. Idrees (as) spurte dødsengelen om han kunne få oppleve døden, derfor ba Idrees (as) Izraeel om å ta ut sjelen hans. Izraeel gjorde så, og deretter returnerte Izraeel sjelen hans. 

Denne opplevelsen var ikke nok for Idrees (as). Han spurte om se Paradiset og Helvete. Da han så paradiset, spurte han Allah (swt) om å forbli der for en liten stund. Allah (swt) aksepterte det.  Idrees (as) er fortsatt i live, og befinner seg i Paradiset.

Applikasjon “Veien til Allah” er et håndholdt bibliotek kombinert med verktøy som kan brukes til bønn, som bønnetider, qibla kompass og taqibaat dua. Biblioteket inneholder historien om profeten og Ahlulbayt (fvmd). Du kan lese dua på norsk og arabisk. Last ned Veien Til Allah app idag. Tilgjengelig både på Google Play og App Store.