Dette er Imam Alis (as) testament til sine to sønner Imam Hassan (as) og Imam Hussain (as).

Imam Ali (as) sier:

Jeg råder deg til å frykte Allah, ikke gå etter verdslige goder selv om det kan prøve å lokke deg, ikke søk den om det kan søke dere, og ikke sørg over ting som denne verden nekter deg. Gå kun etter Guds belønning. Være en fiende av tyranner og undertrykkere, og være en venn og hjelper for de som er undertrykte og tyrannisert.

Til dere, mine andre barn, mine slektninger og alle som leser dette testamentet, anbefaler jeg å frykte Allah og å være fromme, å ha rettferdige og ærlige kontakt med hverandre og forbedre gjensidige forbindelser fordi jeg har hørt Profeten (fvmh) si «å fjerne gjensidig fiendskap, misstemning og hat er bedre enn anbefalt bønn og faste».Frykt Allah når spørsmålet om hjelpeløse foreldreløse oppstår. Du bør aldri la dem sulte. Så lenge du er der for å vokte og beskytte dem kan de ikke bli ødelagt eller tapt. Frykt Allah når det gjelder naboer. Profeten snakket så mye om naboers ansvar at vi ofte tenkte at Profeten av Allah (e) kan på neste anledning tilordne dem en andel av arven vår. 

Frykt Allah når det gjelder Koranen, la ikke andre overgå deg i å følge dens læresetninger og handle i henhold til dens beordninger. Frykt Allah angående bønn fordi bønn er bærebjelkene i din tro. Frykt Allah i saken hans hellige hus (Kaa’ba). La det ikke bli forlatt, fordi hvis den er forlatt, vil du (muslimer) være  fortapt.

Ikke glem Allah, og tilsrebe etter hans sak med tungen din, med rikdommen din og med livet ditt.

Dere må utvikle gjensidig vennskap, kjærlighet og hjelpe hverandre. Pass på at du ikke forakter og behandler dårlig og usympatisk.

Formane folk til å gjøre godt og avstå dem fra det onde, eller så vil den onde og ugudelige være din overordnende og hvis du villig lar slike personer være din herskere så vil dine bønner ikke blir hørt av Allah.

O ‘sønner av Abdul Muttalib! Dere må ikke streife rundt med et trukket sverd og med slagordet: «Amir al-Mu’minin er drept», og ikke starte massakren av muslimer.

Se til at bare én mann, som er min morder, blir straffet. Når jeg dør av dette slaget så gi han bare et tilsverende slag og ikke amputer hans hender og føtter fordi jeg har hørt den hellige Profeten (fvmh) si: «Ikke amputere hender og føtter av noen, det for være seg en bitende hund».

Dette testamentet er ikke kun til Imam Alis (as) barn. Hans utsagn er nøkkelen til et velykket liv både i denne verden og den neste. La oss love vår Imam at vi skal strebe etter, og følge hans sti til vi møter døden som hans tillhengere.

Applikasjon “Veien til Allah” er et håndholdt bibliotek kombinert med verktøy som kan brukes til bønn, som bønnetider, qibla kompass og taqibaat dua. Biblioteket inneholder historien om profeten og Ahlulbayt (fvmd). Du kan lese dua på norsk og arabisk. Last ned Veien Til Allah app idag. Tilgjengelig både på Google Play og App Store.