Ayat ul Kursi er et vers som setter vår forståelse av Gud i perspektiv. Det er sitert fra Imam Baqir (a.s.) at Allah vil fjerne tusen ‘verdslige uheldigheter’ fra den som resiterer Ayat ul Kursi, blant annet fattigdom. Allah vil også fjerne tusen uheldigheter fra det neste livet, og blant annet gravens smerte. (Bihar ul Anwar, vol. 92, s. 262).
 
Ayat ul Kursi er nedskrevet i kapittel 2 – Surah Al-Baqarah (Kapittel Kua) i Koranen og består av tre vers (255-257).


Hør på Ayat ul kursi her: media/audio/quran/ayatul_kursi.mp3


I Allahs Navn Den Nåderike Den Barmhjertige

‹255› . Allah, det er ingen gud utenom Ham, den Levende, den Selv-opprettholdende. Ham griper verken tretthet eller søvn. Ham tilhører det som er i himlene og det som er på jorden. Hvem er det som kan gå i forbønn uten Hans tillatelse? Han kjenner til det som er nå foran dem og det som er skjult. Og de kan ikke fatte noe av Hans kunnskap utenom det Han vil. Hans trone omfatter himlene og jorden. Og han slites ikke av å beskytte dem. Og Han er den Opphøyde og den Store.    

‹256› . Det er ingen tvang i religionen. Den rette veien er blitt adskilt fra villfarelse. Hvem enn som avviser avguder og tror på Allah, har tatt tak i et håndtak som aldri går i stykker. Og Allah er Hørende, Vitende.  

‹257› .  Allah er beskytter for de som tror. Han fører dem ut av mørket, inn i lyset. Men de som nekter, deres hjelpere/støttere er avguder, som fører dem ut av lyset og inn i mørket. Disse er ildens folk, der forblir de for evig tid.  


Tranlitersjon

Al-Lahu Lā ‘Ilāha ‘Illā Huwa Al-Ĥayyu Al-Qayyūmu  ۚ  Lā Ta’khudhuhu Sinatun Wa Lā Nawmun  ۚ  Lahu Mā Fī As-Samāwāti Wa Mā Fī Al-‘Arđi  ۗ  Man Dhā Al-Ladhī Yashfa`u `Indahu ‘Illā Bi’idhnihi  ۚ  Ya`lamu Mā Bayna ‘Aydīhim Wa Mā Khalfahum  ۖ  Wa Lā Yuĥīţūna Bishay’in Min `Ilmihi ‘Illā Bimā Shā’a  ۚ  Wasi`a Kursīyuhu As-Samāwāti Wa Al-‘Arđa  ۖ  Wa Lā Ya’ūduhu Ĥifžuhumā  ۚ  Wa Huwa Al-`Alīyu Al-`Ažīmu

Lā ‘Ikrāha Fī Ad-Dīni  ۖ  Qad Tabayyana Ar-Rushdu Mina Al-Ghayyi  ۚ  Faman Yakfur Biţ-Ţāghūti Wa Yu’umin Bil-Lahi Faqadi Astamsaka Bil-`Urwati Al-Wuthqá Lā Anfişāma Lahā Wa  ۗ  Allāhu Samī`un `Alīmun

Al-Lahu Wa Līyu Al-Ladhīna ‘Āmanū Yukhrijuhum Mina Až-Žulumāti ‘Ilá An-Nūr Wa  ۖ  Al-Ladhīna Kafarū ‘Awliyā’uuhumu Aţ-Ţāghūtu Yukhrijūnahum Mina An-Nūr ‘Ilá Až-Žulumāti  ۗ  ‘Ūlā’ika ‘Aşĥābu An-Nāri  ۖ  Hum Fīhā Khālidūna


Applikasjon “Veien til Allah” er et håndholdt bibliotek kombinert med verktøy som kan brukes til bønn, som bønnetider, qibla kompass og taqibaat dua. Biblioteket inneholder historien om profeten og Ahlulbayt (fvmd). Du kan lese dua på norsk og arabisk. Last ned Veien Til Allah app idag. Tilgjengelig både på Google Play og App Store.