Tid for bønn blir gjort kjent ved Adhan. Den lyder slik:

 

1. “ALLAHO AKBAR” (4 ganger)
– “Allah er den allmektige”

2. “ASH HADU AN LA ILAHA ILLALLAH” (2 ganger)
– “Jeg bevitner om Allahs enhet”

3. “ASH HADU ANNA MOHAMMADAN RASULULLAH” (2 ganger)
– “Jeg bevitner at Mohammad (fvh) er Guds budbringer”

4. “ASH HADU ANNA ALIYANN WALI YULLAH” (2 ganger)
– “Jeg bevitner at Ali (as) er hans etterfølger”

5. “HAIYA ALAS SALAH” (2 ganger)
– “Skynd dere til bønn”

6. “HAIYA ALAL FALAH” (2 ganger)
– “Skynd dere til velferd”

7. “HAIYA ALA KHAIRIL AMAL” (2 ganger)
– “Skynd dere til den beste handling”

8. “ALLAHO AKBAR” (2 ganger)
– “Allah er den allmektige”

9. “LA ILAHA ILLALLAH” (2 ganger)
– “Det er ingen Gud enn Allah”


Applikasjon “Veien til Allah” er et håndholdt bibliotek kombinert med verktøy som kan brukes til bønn, som bønnetider, qibla kompass og taqibaat dua. Biblioteket inneholder historien om profeten og Ahlulbayt (fvmd). Du kan lese dua på norsk og arabisk. Last ned Veien Til Allah app idag. Tilgjengelig både på Google Play og App Store.