Sheikh Tusi skriver i sin bok, Al-Misbah, at Imam Hasan al Askari (a.s.) skrev Dua Tawassul for å lære oss hvordan vi kan resitere salawat på en bedre måte. I Dua Tawassul bruker vi Profeten (fvmh) og hans Ahlulbayt (as) som støttepilarer i oppfyllelsen av bønnen vår til Allah. Det sies at ved å lese denne påkallelsen får man oppfylt sine berettigede ønsker raskt.


 

I Allahs Navn Den Nåderike Den Barmhjertige

O Allah, jeg bønnfaller Deg; og vender meg mot Deg gjennom Din profet, barmhjertighetens profet, Mohammad, måtte Allah velsigne han og hans etterkommere. O Abal-Qasim, O Allahs sendebud, O barmhjertighetens veiviser.  O vår leder, O vår mester. Vi vender oss mot deg og søker din forbønn og støtte når vi står foran Allah, vi legger fram for deg vår dypeste behov; O du som er nær Allah, stå ved oss når Allah dømmer oss.
 
O Abal Hasan, O troendes leder, O Ali, sønn av Abu Talib. O beviset fra Allah over menneskeheten. O vår leder, O vår mester. Vi vender oss mot deg og søker din forbønn og støtte når vi står foran Allah, vi legger fram for deg vår dypeste behov; O du som er nær Allah, stå ved oss når Allah dømmer oss.
 
O Fatima Zahra, O datteren av Mohammad, O profetens øyesten. O vår leder, O vår mester. Vi vender oss mot deg og søker din forbønn og støtte når vi står foran Allah, vi legger fram for deg vår dypeste behov; O du som er nær Allah, stå ved oss når Allah dømmer oss.
 
O Aba Mohammad, O Hasan, sønn av Ali. O Utvalgte. O etterfølger av Allahs sendebud. O beviset fra Allah over menneskeheten. O vår leder, O vår mester. Vi vender oss mot deg og søker din forbønn og støtte når vi står foran Allah, vi legger fram for deg vår dypeste behov; O du som er nær Allah, stå ved oss når Allah dømmer oss.
 
O Aba Abdallah, O Husain, sønn av Ali, O Martyr. O etterfølger av Allahs sendebud. O beviset fra Allah over menneskeheten. O vår leder, O vår mester. Vi vender oss mot deg og søker din forbønn og støtte når vi står foran Allah, vi legger fram for deg vår dypeste behov; O du som er nær Allah, stå ved oss når Allah dømmer oss.
 
O Abal Hasan, O Ali, sønn av Husain, O beste av tjenere. O etterfølger av Allahs sendebud. O beviset fra Allah over menneskeheten. O vår leder, O vår mester. Vi vender oss mot deg og søker din forbønn og støtte når vi står foran Allah, vi legger fram for deg vår dypeste behov; O du som er nær Allah, stå ved oss når Allah dømmer oss.
 
O Aba Jafar, O Mohammad, sønn av Ali, O kunnskapsrike. O etterfølger av Allahs sendebud. O beviset fra Allah over menneskeheten. O vår leder, O vår mester. Vi vender oss mot deg og søker din forbønn og støtte når vi står foran Allah, vi legger fram for deg vår dypeste behov; O du som er nær Allah, stå ved oss når Allah dømmer oss.
 
O Aba Abdallah, O Jafar, sønn av Mohammad, O sannferdige. O etterfølger av Allahs sendebud. O beviset fra Allah over menneskeheten. O vår leder, O vår mester. Vi vender oss mot deg og søker din forbønn og støtte når vi står foran Allah, vi legger fram for deg vår dypeste behov; O du som er nær Allah, stå ved oss når Allah dømmer oss.
 
O Abal Hasan, O Musa, sønn av Jafar, O fredelige. O etterfølger av Allahs sendebud. O beviset fra Allah over menneskeheten. O vår leder, O vår mester. Vi vender oss mot deg og søker din forbønn og støtte når vi står foran Allah, vi legger fram for deg vår dypeste behov; O du som er nær Allah, stå ved oss når Allah dømmer oss.
 
O Abal Hasan, O Ali, sønn av Musa, O trofaste. O etterfølger av Allahs sendebud. O beviset fra Allah over menneskeheten. O vår leder, O vår mester. Vi vender oss mot deg og søker din forbønn og støtte når vi står foran Allah, vi legger fram for deg vår dypeste behov; O du som er nær Allah, stå ved oss når Allah dømmer oss.
 
O Aba Jafar, O Mohammad, sønn av Ali, O sjenerøse Taqi og gudfryktige. O etterfølger av Allahs sendebud. O beviset fra Allah over menneskeheten. O vår leder, O vår mester. Vi vender oss mot deg og søker din forbønn og støtte når vi står foran Allah, vi legger fram for deg vår dypeste behov; O du som er nær Allah, stå ved oss når Allah dømmer oss.
 
O Abal Hasan, O Ali, sønn av Mohammad, O veileder og renslige (sjel). O etterfølger av Allahs sendebud. O beviset fra Allah over menneskeheten. O vår leder, O vår mester. Vi vender oss mot deg og søker din forbønn og støtte når vi står foran Allah, vi legger fram for deg vår dypeste behov; O du som er nær Allah, stå ved oss når Allah dømmer oss.
 
O Aba Mohammad, O Hasan, sønn av Ali, O vise og kjempende. O etterfølger av Allahs sendebud. O beviset fra Allah over menneskeheten. O vår leder, O vår mester. Vi vender oss mot deg og søker din forbønn og støtte når vi står foran Allah, vi legger fram for deg vår dypeste behov; O du som er nær Allah, stå ved oss når Allah dømmer oss.
 
O arvtager av Hasan, O etterfølger, O bevis, O ventede gjenreiser, O Mahdi. O etterfølger av Allahs sendebud. O beviset fra Allah over menneskeheten. O vår leder, O vår mester. Vi vender oss mot deg og søker din forbønn og støtte når vi står foran Allah, vi legger fram for deg vår dypeste behov; O du som er nær Allah, stå ved oss når Allah dømmer oss.
 
O mine ledere, O mine mestre. Jeg vender meg til Allah gjennom dere, O mine imamer. Støttepilarer på dagen for min nød. Jeg søker deres støtte når vi står foran Allah. Jeg ber dere om å snakke i min favør foran Allah, oppnå tilgivelse for meg fra Allah, og forløse meg fra mine synder gjennom min kjærlighet for dere og nærhet til dere, oppnå frelse (for meg) fra Allah. O mine ledere, O Allahs kjære. Måtte Allah velsigne dem alle, og forbanne Allahs fiender som har undertrykt dem fra de første til de siste, la det skje, O Herre over verdenene.


Transliteration

Allahoomma sale Alaa Mohammadin Wa Ale Mohammed.

Allahoomma Inni As’aloka Wa Atavaj-jaho llaika Be Nabi-yyeka Nabi-yyir Rahmate Mohammadin Sal-lal-laho ‘Alaihe Wa Aalehi Ya Abal-Oasime Ya Rasoolal-lahe Ya Imamar-Rahmate Ya Sayyedana Wa Mavlana Inna Tavaj-jahna Vas-tash-fa’na Wa Tavas-salna Beka Ilal-Iahe Wa Qaddamnaka Baina Yadai Hajatena Ya Vajihan Indal-Iahesh-fa.lana Indal-Iah. Ya Abal-Hasane Ya Ameerul Mo’mineena Ya Ali-yyabna Abi

Talib Ya Hoojjatal-Iahe Ala Khalqehi Ya Saiyyedana Wa Mavlana Inna Tavaj-jahna Vastash-fa.na Wa Tavas-salna Beka I,al lahe Wa qaddamnaka Baina Yadai Hajatena Ya Vajihan .lndal-Iahe Ishfa.lana Indallah Ya Fatematuz zehro. Ya Binte Mohammadin Ya

Qoorrata .Ainir-Rasoole Ya Saiyyedatana Wa Mavla. tana Inna Tavaj-jahna Vas-tash-fa.na Wa Tavas-salna Beka Ilal-Iahe Wa Qaddamnaka Baina Yadai Hajatena Ya Vaji hetan .lndal-Iaheish-fa.ee Lana .Indallahe. Ya Aba Mohammadin Ya Hassanabna .Aliyyin Ayyo-hal Moojtaba Yabna Rasoolil-lahe Ya Hoojjatal-Iahe .Ala Khalqehi Ya Saiyyedana Wa Mavlana Inna Tavaj-jahna Vas-tash-fa.na Wa Tavas-salna Beka llal-lahe

 wa Qaddamnaka Baina Yadai Hajatena Ya Vajihan ‘Indal-Iaheish-fa’lana ‘Indal-Iahe, Ya Aba ‘ Abdil-lahe Ya Husainabna ‘ Ali-yyin Ayyohash shaheedo Yabna Rasoolil-lahe Ya Hoojjatal-lahe ‘ Ala Khalqehi Ya Saiyyedana Wa Mavlana Inna Tavaj-jahna Vas-tash-fa’na Wa Tavas-salna Beka llal-Iahe Wa Qadamnaka Baina Yadai Hajatena Ya Vajihan In-dal-Iaheish-fa’lana ‘Indal-Iah Ya Abal-Hasane Ya ‘Ali Yabnal-Husaine Ya Zainal’abedeena Yabna Rasoolil-lahe Ya Hoojjatal-lahe ‘ Ala Khalqehi Ya Saiyyedana Wa Mavfana Inna Tavaj-jahna Vas-tash-fa’na Wa Tavas-safna Beka l’al-Iahe Wa

Qadamnaka Baina Yadai Hajatena Ya Vajihan ‘Indal-laheish-fa’lana ‘indal-Iah. Ya Aba Ja’farin Ya Mohammadabna ‘ Aliyyin Ayyohal-Baqercl Yabna Rasoolil-lahe Ya Hoojjatal-lahe ‘ Ala Khalqehi Ya Sayyedana Wa Mavlana inna Tavaj-jahna Vas-

tash-fa’na Wa Tavas-safna Beka Ilal-Iahe Wa Qaddamnaka Baina Yadai Hajatena Ya Vajihan Indaf-Iaheish-fa’lana ‘Indal-Iah. Ya Aba ‘ Abdil-lahe Ya Ja’farabna Mohammadin Ayyohas-sadiqo Yabna Rasoolil-lahe Ya Hoojjatal-lahe ‘ Ala Khalqehi Ya Sayyedana Wa Mavlana Inna Tavaj-jahna Vas-tash-fa’na Wa Tavas-salna Beka Ilal-Iahe Wa

Qadamnaka Baina Yadai Hajatena Ya Vajihan ‘Indal-laheish-fa’lana ‘Indal-Iah Ya Abal-Hasane Ya Moosabna Ja’farin Ayyohal-Kazimo Yabna Rasoolil-lahe Ya Hoojjataf-lahe ‘ Afa Khalqehi Ya Sayyedana Wa Mavlana Inna Tavaj-jahna Vas-tash-fa’na Wa

Tavas-salna Beka Ilal-Iahe Wa Qaddamnaka Baina Yadai Hajatena Ya Vajihan ‘Indaf.laheish-fa.lana ‘Indal.fah. Ya Abal-Hasane Ya ‘ Ali-yyabna Moosa Ayyohar-Riza Yabna Rasoolil-lahe Ya Hoojjatal.fahe , ft.la Khalqehi Ya Sayyedna Wa Mavlana Inna Tavaj-jahna Vas-tash-fa’na Wa Tavas-salna Beka Ilal-lahe Wa Qaddamnaka Baina Yadai Hajatena Ya Vajihan ‘Jndal-Iaheish-fa’lana ‘Indal-Iah. Ya Aba Ja’farin Ya

Mohammadabna ‘ Ali-yyin Ayyohat-Taqi-yool Javado Yabna Rasoolil-lahe Ya Hoojjatal-lahe ‘ Ala Khalqehi Ya Sayyedna Wa Mavlana Inna Tavaj-jahna Vas-tash-fa’na Wa Tavas-salna Beka Ila-Iahe Wa Oadamnaka Baina Yadai Hajatena Ya Vajihan ‘Indal.laheish-fa’lana ‘Indal-Iah. Ya Abal-Hasane Ya , Ali-yyabna Mohammadin Ayyohal-Hadiyin Naqiyyo Yabna Rasoolil-lahe Ya Hoojjatal-lahe ‘ Ala Khalqehi

Ya Sayyedana Wa Mavlana Inna Tavaj-jahna Vas-tash-fa’na Wa Tavas-salna Beka Ilal-Iahe Wa Oadamnaka Baina Yadai Hajatena Ya Vajihan ‘Indal-Iaheish-fa’lana ‘Indal-Iah. Ya Aba Mohammadin Ya Hasanabna Aliyyin Ayyohaz-zaki-yool-Askariyyo Yabna Rasoolil-lahe Ya Hojjatal-Iahe ‘ Ala Khalqehi Ya Sayyedana Wa Mavlana Inna Tavaj-jahna Vastash-fa’na Wa Tavas-salna Beka llal-Iahe Wa Oaddamnaka Baina Yadai Hajatena Ya Vajihan ‘Indal-laheish-fa’lana ‘Indaf-Iah. Ya Vasi-yyal.Hasane Val-Khalafal-Hoojjata Ayyohal-Oaa ‘ emool- Moontazarool- Mahdiyyo Yabna Rasoolil-lahe Ya Hoojatal-Iahe ‘ Ala Khalqehi Ya Sayyedana Wa Mavlana Inna Tavaj-jahna Vas-tash-

fa’ana Wa Tavas-salna Beka l’al-Iahe Wa Oaddamnaka Baina Yadai Hajatena Ya Vajihan ‘Indal-Iaheish-fa’Jana ‘Indal-Iah :

Ya sadati Wa Mavaliyya Inni Tavaj-jahto Bekoom A’imati Wa ‘ooddati Le-yavme Faqri Wa Hajati llal-lahe Wa Tavas-salto bekoom illa-lahe, Vas-tas-fa’to bekoom llal-lahe, Fash-fa’oolee Indal-lahe, Vastanqwzooni Min Zonoobi ‘Idal-lahe, Fa-innakoom Vasilati llal-lahe Wa Be-Hoobbekoom Wa Be-Qoorbe-koom Arjoo Najatan Minal-lahe Fakoomoo ‘Indal-lahe Rajaa’ee Ya Sadati Ya Avliyaa’Allahe Sal-la-laho ‘Alaihim Ajma’een Wa La’anal-laho a’dall-‘Allahe Zalemeehim Minal-Av-valeena Val-akher-‘eena ameen Rabbal’alameen.

Allahoomma sale Alaa Mohammadin Wa Ale Mohammed.


Applikasjon “Veien til Allah” er et håndholdt bibliotek kombinert med verktøy som kan brukes til bønn, som bønnetider, qibla kompass og taqibaat dua. Biblioteket inneholder historien om profeten og Ahlulbayt (fvmd). Du kan lese dua på norsk og arabisk. Last ned Veien Til Allah app idag. Tilgjengelig både på Google Play og App Store.