Den Hellige Profeten (fvmh) har sagt: ”Den som dør uten å kjenne til sin tids Imam, dør en uvitendes (jahilyya) død”. (Sahih av Bukhari, vol. 5, s. 13). Det er enhver muslims oppgave å kjenne til sin tids Imam (vår tids Imam er den 12. imam, Imam al-Mahdi (a.j.)). Det vil si at vi følger ham i hans (a.j.) utsagn og handlinger. Vi ber for at han (a.j.) skal få en rask tilbakekomst. Det er anbefalt (mustahab) å resitere Dua Faraj ved alle anledninger og så ofte man kan.

 


I Allah navn, den Nådige, den Barmhjertige

O Allah, vær, for Din representant, Hujjat (bevisgrunn), sønn av Al-Hasan, Dine velsignelser være med ham og hans forfedre, i denne tid og alle tider, en vokter og en beskytter, en leder og en hjelper, et bevis og et øye. Til Du lar ham leve på denne jord, i lydighet (til Deg), og la han leve der for en lang tid. Gjennom Din nåde, O Den mest barmhjertige.


Translitersjon

ALLAAHUMMA KUN LE-WALIYYEKAL HUJJATIBNIL HASANE SALAWAATOKA A’LAYHE WA A’LAA AAABAA-EHI FEE HAAZEHIS SAA-A’TE WA FEE KULLE SAA-A’TIN WALIYYAWN WA HAAFEZAWN WA QAA-EDAWN WA NAASERAWN WA DALEELAWN WA A’YNAN HATTAA TUSKENAHU ARZAKA TAW-A’N WA TOMATTE-A’HU FEEHAA TAWEELAA.

Applikasjon “Veien til Allah” er et håndholdt bibliotek kombinert med verktøy som kan brukes til bønn, som bønnetider, qibla kompass og taqibaat dua. Biblioteket inneholder historien om profeten og Ahlulbayt (fvmd). Du kan lese dua på norsk og arabisk. Last ned Veien Til Allah app idag. Tilgjengelig både på Google Play og App Store.