To dua er oppgitt i under som leses etter hver bønn under Ramadhan.

 


I Allahs Navn Den Nåderike Den Barmhjertige

O Allah, bring fornøyelsen til de som er under jorda,
O Allah, berik enhver fattig person,
O Allah, tilfredsstill enhver sulten en,
O Allah, kle enhver udekt en,
O Allah, hjelp hver gjeldstaker å betale sin gjeld,
O Allah, lindre alle bekymringene til enhver (person),
O Allah, returner enhver reiser (trygt hjem),
O Allah, løslat enhver (uskyldig) fange,
O Allah, rett på enhver feil i muslimenes sak,
O Allah, helbred de som er syke,
O Allah, lette vår fattigdom med Din rikdom,
O Allah, endre vår onde tilstand til en god en, gjennom Din godhet,
O Allah, frita oss vår skyld, og hjelp oss mot fattigdom. Sannelig har Du makt over alle ting.


Transliterasjon

ALLAAHUMMA ADKHIL A’LAA AHLIL QUBOORIS SUROOR  ,  ALLAAHUMMA AGHNI KULLA FAQEER, ALLAAHUMMA ASHBIA’-KULLAJAA-EE-I’N ALLAAHUMMA AKSU KULLA U’RYAAN ,ALLAAHUMMAQ-Z”I DAYNA KULLI MADEEN ,ALLAAHUMMA FARRIJ A’N KULLI MAKROOB ,ALLAAHUMMA RUDDA KULLA GHAREEB ,ALLAAHUMMA FUKKA KULLA ASEER ,ALLAAHUMMA AS’LIH’ KULLA FAASIDIN MIN UMOORIL MUSLIMEEN ,ALLAAHUMMASH-FI KULLA MAREEZ”, ALLAAHUMMA SUDDA FAQRANAA BI-GHINAAKA  ,ALLAAHUMMA GHAYYIR SOOO-A H’AALINAA BI-H’USNI H’AALIKA  ,ALLAAHUMMAQ-Z”I A’NNAD DAYNA WA AGHNINAA MINAL FAQR INNAKA A’LAA KULLI SHAY-IN QADEER


I Allahs Navn Den Nåderike Den Barmhjertige

O Høye, O Mektige, O Tilgivende, O Barmhjertige. Du er den mektige Herren, som ingen er Hans like, og Han er All-Hørende, som ser alt. Dette er en måned som Du har gjort; opphøyet, æret, adlet og utmerket over de andre månedene. Det er i den måneden Du har gjort faste obligatoriske på meg, og det er i måneden Ramadan, hvor Du har sendt ned Koranen, som rettledning til folket, og innlysende bevis på rettledelse og atskillelse (mellom rett og galt). Og Du har plassert skjebnenatten (Laylat-ul-Qadr) i den, og gjort den bedre enn tusen måneder. O Én (Du) som favoriserer, og ingen favoriserer Deg. Favoriser meg ved å redde meg fra Ilden, med blant dem Du favoriserer. Og la meg komme inn til Himmelen, av Din barmhjertighet. O den mest Barmhjertige.


Translitersjon

YAA A’LIYYU YAA A’Z’EEM YAA GHAFOORU YAA RAH’EEM ANTAR RABBUL A’Z’EEMUL LAD’EE LAYSA KAMITHLIHEE SHAY-UN WA HUWAS SAMEE-U’L BAS’EER WA HAAD’AA SHAHRUN A’Z’Z’AMTAHU WA KARRAMTAHU WA SHARRAFTAHU WA FAZ”Z”ALTAHU A’LASH SHUHOORI WA HUWASH SHARUL LAD’EE FARAZ”TA S’IYAAMAHU A’LAYYA WA SHAHRU RAMAZ”AANAL LAD’EE ANZALTA FEEHIL QUR-AANA HUDAN LIN NAASI WA BAYYINAATIM MINAL HUDAA WAL FURQAAN WA JA-A’LTA FEEHI LAYLATAL QADR WA JA-A’LTAHAA KHAYRAN MIN ALFI SHAHR FA-YAA D’AL MANNI WA LAA YUMANNU A’LAYKA MUNNA A’LAYYA BI-FAKAAKI RAQABATEE MINAN NAARI FEEMAN TAMUNNU A’LAYHI WA ADKHILNIL JANNATA BI-RAH’MATIKA YAA ARH’AMAR RAAH’IMEEN


 

 

 

 

 

 

Applikasjon “Veien til Allah” er et håndholdt bibliotek kombinert med verktøy som kan brukes til bønn, som bønnetider, qibla kompass og taqibaat dua. Biblioteket inneholder historien om profeten og Ahlulbayt (fvmd). Du kan lese dua på norsk og arabisk. Last ned Veien Til Allah app idag. Tilgjengelig både på Google Play og App Store.