Eid ul Adha er en viktig religiøs helligdag. Feires den 10. dagen i måneden Dhul Hijjah i den islamske kalenderen. Dagen feires av alle muslimer over hele verden til minne om viljen og ønske som profeten Abraham (Ibrahim) viste. Han ønsket å ofre sin sønn Ismael som en handling av lydighet til Allah, før Allah grep inn å ga en bukk til å ofre i stedet.

I Koranen er den nevnt i kapittel 37 vers 100-111:
”Herre, gi meg en sønn av de rettferdige! Og Vi bebudet ham en mild sønn. Da han var stor nok til å gå ham til hånde, sa Abraham: «Min sønn, jeg så i en drøm at jeg skal ofre deg. Tenk over hva du synes.» Han svarte: «Min far, gjør det som du er pålagt. Du vil finne meg standhaftig, om Gud vil.» Da de hadde underkastet seg påbudet, og han hadde lagt sønnen med ansiktet ned, ropte vi til ham: «Abraham! Du har rettet deg etter drømmesynet! Slik lønner Vi dem som handler vel. Dette var visselig en klar prøvelse.» Og Vi løste ham ut ved et opphøyet offer. Vi etterlot om ham blant senere slektledd disse ord: «Fred over Abraham.» Slik lønner Vi dem som handler vel. Han var en av Våre troende tjenere.”

På Eid samler muslimene seg i moskene for å utføre Eid- bønnen. Denne bønnen består av en tale fulgt av Dua, deretter bønn. Etter bønnen går man hjem, og feirer dagen med familie og venner, og man utveksler gaver med hverandre.

Imam Ali (as) har sagt: » …Hver eneste dag én ikke begår synd, er Eid«.

Applikasjon “Veien til Allah” er et håndholdt bibliotek kombinert med verktøy som kan brukes til bønn, som bønnetider, qibla kompass og taqibaat dua. Biblioteket inneholder historien om profeten og Ahlulbayt (fvmd). Du kan lese dua på norsk og arabisk. Last ned Veien Til Allah app idag. Tilgjengelig både på Google Play og App Store.