ALLAHO AKBAR
Allah er den allmektige

BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM. AL HAMDO LILLAHI RABBIL AALAMIN. AR RAHMANIR RAHIM. MALIKI YAOMIDDIN
IYYAKA NA BODO WA IYYAKA NASTAIN. EHDINAS SIRATAL MOSTAQIM. SIRATAL LAZINA ANAMTA ALAIHIM. GHAIRIL MAGHDOBI ALAIHIM WALADDAALLIN.

I Allahs navn den nådige, og den barmhjertige. Lovet være Gud, all verdens Herre, Han, den Barmhjertige, den Nåderike, Han Herren over dommens dag. Deg tilber vi, vi søker hjelp hos Deg. Led oss på den rette vei. Deres vei som Du har beredt glede, ikke deres, som har vakt Din vrede, eller deres, som har valgt den falske vei.

BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM. QOL HOWALLAHO AHAD.
ALLAH HOSSAMAD. LAM YALID WALAM YOLAD. WALAM YAKOL LAHO KOFO WAN AHAD.

I Allahs navn den nådige, og den barmhjertige. Si: ”Han er Gud, Én. Gud, den Evigvarende. Ikke har Han avlet noen, ei heller er Han selv blitt avlet. Ingen er Hans like.”

SUBHANA RABBIYAL ADHEEME WABIHAMDEH
Stolthet være til min Herre, den største, med Hans ros

SAMIALLHU LIMAN HAMIDAH, ALLAHO AKBAR
Allah hører på dem som roser Gud

SUBHANA RABBIYAL AALA WABIHAMDEH
Stolthet være til min Herre, den høyeste, med Hans ros

BIHAW LILLAAHI WA QUWWATIHEE AQOOMU WA AQ-U’D.
Jeg sitter og står med Guds hjelp 

ALLAH HOMMA SALLI ALA MOHAMMADIN WA-AALI MOHAMMAD
Gud! Velsign Mohammad (fvh) og hans etterkommere

ALLAHO AKBAR. ASH-HADO AN LA ILAHA ILLALLAHO WAHDAHO LA SHARIKA LAH. WA-ASH-HADO AANNA MOHAMMADAN ABDOHO WA RASOLOH. ALLAH HOMMA SALLI ALA MOHAMMADIN WA-AALI MOHAMMAD. ASSALAMO ALAIKA AYYOHAN NABIYO WARAHMATOLLAHI WABARAKATOH.
ASSALAMO ALAYNA WA ALA IBADILLAHIS SALIHIIN. ASSALAMO ALAIKOM WARAHMATOLLAHI WABARAKATOH.

Allah er den allmektige. Jeg slår fast at det er ingen gud annet enn Allah, og Han har ingen ved sin side. Jeg bevitner at Mohammad (fvh) er tjener og sendebud for Gud. Gud! Velsign Mohammad (fvh) og hans etterkommere. Fred, og Guds velsignelse og nåde med deg, du profet! Fred og velsignelse med oss, og alle som virkelig tjener Gud! Fred, og Guds velsignelse og nåde med dere alle

Applikasjon “Veien til Allah” er et håndholdt bibliotek kombinert med verktøy som kan brukes til bønn, som bønnetider, qibla kompass og taqibaat dua. Biblioteket inneholder historien om profeten og Ahlulbayt (fvmd). Du kan lese dua på norsk og arabisk. Last ned Veien Til Allah app idag. Tilgjengelig både på Google Play og App Store.